Bomen Duurzaam Geplant

Vondelpark: 18 november 2008

Bomen worden geplant

De afgelopen week werden een groot aantal bomen geplant. Op de foto ziet u een aantal bomen die klaar zijn om in de grond gestopt te worden.

Bijzonder bij deze bomenplant-actie is dat dit duurzaam is. De bomen die nu geplant zijn, zullen naar verwachting veel ouder worden dan de gemiddelde boom in het Vondelpark.
Een groot probleem voor bomen in dit park is dat de grond erg drassig is, en de grondwaterspiegel erg hoog. Daarom hebben wortels van bomen niet erg veel houvast. Wortels komen niet diep, ook voor de grootste bomen niet meer dan enkele tientallen centimeters. Bij zware storm blijkt dat de wortels niet erg veel houvast hebben in de grond. Eerst zie je aan de voet van de boom een verhoging ontstaan, en bij de volgende storm valt de boom om.

Bij de nieuw geplante bomen zijn maatregelen getroffen om dit tegen te gaan. Tijdens de grote renovatiebeurt afgelopen zomer zijn op verschillende plaatsen speciale voorbereidingen getroffen om de ideale plek voor nieuw te planten bomen te creëren. Er is eerst een diep gat gegraven van ongeveer 10 meter in doorsnede. In dat gat werden heipalen geslagen tot aan de eerste zandlaag op een meter of 10 diepte. Op de heipalen werd een frame van stevige houten balken geplaatst, en vervolgens werd het gat gedicht met grond dat is vermengd met zand om het beter waterdoorlatend te maken.

Het is de bedoeling dat de nieuwe bomen op dit fundament het veel langer uit zullen houden dan de 50 tot 80 jaar, die de gemiddelde boom leeft in het Vondelpark voordat het omvalt.