Ooievaars 2004

Vondelpark: 22 maart 2009

Hieronder is een samenvatting van de blog die in 2006 op deze webstek over de ooievaars werd bijgehouden:

Guus en eega op nest achter Festina

Of er in het lange verleden in het park ooievaars hebben gebroed is niet duidelijk. Volgens onbevestigde berichten zou in de begintijd van het park een ooievaarspaar gesignaleerd zijn. Maar zeker is dat sinds de jaren '50 er geen meldingen van observaties meer geweest zijn.

In 2004 nestelden zich plotseling twee ooievaars op een afgetopte populier bij de ingang Gerard Brandstraat, achter de tennisvelden van Festina. Het ging al meteen niet goed met het nest. De takjes vielen van stam. Er werden met een hoogwerker verticale latjes aangebracht, waardoor de takken meer houvast kregen en er inderdaad een nest gebouwd kon worden. De vader was de beruchte Guus, een in Artis geboren charlatan die vele ooievaarsvrouwtjes het hoofd op hol bracht, maar geen enkele pretentie had om serieus vader te worden. Ook zo met dit nest. Guus had meer belangstelling voor wat er in Frankendael gebeurde, dan zijn vrouwtje te helpen met het broedsel. En zo gebeurde het dat toen het uitgehongerde vrouwtje uiteindelijk zelf maar op zoek ging naar voedsel, de eieren in het verlaten nest door kraaien opgevreten werden.

Ik zat in die tijd nog in het bestuur van de Vrienden van het Vondelpark, en mede door mijn initiatief besloten wij een beter nest voor de ooievaars te plaatsen. Een wagenwiel werd weggekocht bij een buur van een bestuurslid, en de paal werd opgezet door het stadsdeel. (maar betaald door de vereniging). Hetzelfde jaar nog werd de paal opgericht en het wiel erop gezet. Met een kort ceremonieel werd de paal feestelijk ingewijd.


De Ooievaarspaal

In 2005 bleef het nest onbewoond.

In 2006, op 14 juli, werd de ooievaar in het Vondelpark waargenomen. Hij (m/v) foerageerde op de koeweide. Niet lang daarvoor was men begonnen de weides ecologisch te beheren. Bij het maaien liet men stroken gras staan, zodat kleine diertjes zich snel uit de poten kunnen maken bij onraad.

Ook de beide paddenpoelen dragen bij aan de rijke variatie aan dier- en plantensoorten in deze omgeving. Martin Melchers -de stadsecoloog- noemde deze plekken wel 'het Naardermeer in hartje Amsterdam'. Helaas was dat de enige ooievaarswaarneming in dat jaar.

Pas in 2007 kwam het tot een tweede broedsel in het Vondelpark.