Informatie over de mailinglijst nieuws

Nieuws is een mailinglijst van hetVondelpark waarin nieuwtjes over deze webstek worden vermeld. Deze lijst is ook bekend als de Vondelflits of de Nieuwsbrief.

Het is een mededelingenlijst, u kunt geen berichten naar de lijst sturen. Over deze lijst zullen alleen mails verstuurd over berichten over het Vondelpark die in het nieuws zijn.

Er wordt niet veel mail verstuurd, hooguit een enkele per week.

Abonneren op de lijst nieuws doet u door een mail te sturen naar majordomo@hetVondelpark.net , met als inhoud de tekst subscribe nieuws. (Onderwerp doet er niet toe). U krijgt dan een mail terug met een bevestiging.

Heeft u geen zin meer in deze berichten, stuur dan een mail naar majordomo@hetVondelpark.net , met als inhoud de tekst unsubscribe nieuws. (Onderwerp doet er niet toe). U moet deze mail wel versturen vanaf het mail-adres waarmee u geabonneerd bent.

Vragen over deze mailinglijst kunt u stellen via het mailformulier

Een alternatief voor deze mailinglijst is de RSS-newsfeed. Eigenlijk is dit de aanbevolen methode. Lees hier meer over op de pagina Over

Een ander mailadres

Als u al geabonneerd bent op deze lijst maar u wilt uw mail op een ander mail-adres ontvangen, dan is de procedure als volgt:

  1. Vanuit uw oude mail-adres doet u een unsubscribe (Lees hierboven hoe dat moet)
  2. Vanuit uw nieuwe mail-adres doet u een subscribe (Lees hierboven hoe dat moet)

Heeft u geen toegang meer tot uw oude mailadres hoeft u niets te doen. Als een mailadres niet meer bestaat, wordt de mailing naar dat adres beƫindigd.

Majordomo

Majordomo is een mail distributielijst. Dat betekent dat een mail gestuurd naar een centraal mailadres doorgestuurd wordt naar iedereen die op deze lijst geabonneerd is.

hetVondelpark.net heeft verschillende mailinglijsten. Op de meeste kunt u zich vrij abonneren, al naar gelang van uw belangstelling. U kunt zich op ieder ogenblik ook weer afmelden.

Iedere mailinglijst heeft ook een -digest. Deze stuurt dagelijks een verzamelmail. Gezien het lage aantal mails is het hier niet zinvol op een digest te abonneren.

De lijst van abonnees (waaronder uw mail-adres) is om privacy redenen niet openbaar.

Majordomo is een stuk software. U kunt een commando sturen per mail. U ontvangt dan meteen een antwoord.

Een commando stuurt u per mail naar het mailadres majordomo@hetvondelpark.net . Plaats het commando in de inhoud van de mail. Het onderwerp doet er niet toe.

Hieronder is een overzicht van de meest gebruikte commando's:

help
Stuur mij een uitgebreide lijst met commando's (in het Engels)
Als u geen ervaring met majordomo heeft, is dit een leuk commando om mee te beginnen.
lists
Stuur mij een overzicht van de mailinglijsten van hetVondelpark.net
info <list>
Stuur informatie over een bepaalde mailinglijst. (Vervang <list> met de naam van de mailinglijst).
subscribe <list>
Schrijf u in op een bepaalde mailinglijst. U ontvangt dan een bevestiging.
unsubscribe <list>
Schrijf u uit een bepaalde mailinglijst. U ontvangt daarna geen mails meer.
unsubscribe *
Schrijf u uit alle mailinglijsten van hetVondelpark.net. U ontvangt daarna geen mails meer.
which
Stuur een overzicht van de lijsten waarop ik geabonneerd ben.