Informatiebrief Over Uitbreiding BB Qen In Vondelpark

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER uitbreiding BBQen in VONDELPARK

Dit pamflet is uitgegeven door de bewonersvereniging Zocherstraat., en hoort bij Ook West Komt in Opstand Tegen BBQs

Informatie brief

Beste Zocherstraat-bewoner,

Stadsdeel Zuid is van plan om de barbecue mogelijkheden in het Vondelpark uit te breiden. In een recent verschenen evaluatie over BBQ-en in het Vondelpark staat dat omwonenden geen overlast klachten t.a.v. het BBQ-en hebben gemeld. Echter na een korte inventarisatie onder enkele Zochertstraat bewoners blijkt dat veel bewoners wel degelijk overlast hebben ervaren. Verantwoordelijk wethouder Joep Blaas geeft aan dat de politieke partijen verdeeld zijn over wat er moet worden besloten, en dat het daarom zeker zinvol is overlastklachten te inventariseren bij belanghebbenden en gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van de politieke partijen in Zuid. Enkele bewoners hebben besloten actie te ondernemen om te proberen het aanstaande besluit van Stadsdeel Zuid te beïnvloeden.

Aanleiding BBQ-plek achter Zocherstraat

Sinds enkele jaren is het zeer populair om te barbecueën in het Vondelpark. Eerst was het mogelijk om in het hele Vondelpark te BBQ-en. Echter om de overlast voor omwonenden en andere parkbezoekers te verminderen heeft Wethouder Joep Blaas van stadsdeel Zuid ervoor gezorgd dat er nog maar op 3 plekken mag worden ge-bbqd. Protesten uit de Willemsparkbuurt vereniging hebben ertoe geleid dat het BBQ-veld aan de kant van de Willemsparkweg is opgeheven, en dat het veld parallel aan de Amstelveenseweg, uitgebreid werd met een veld langs het water, parallel aan de Zocherstraat.

De overwegingen die hierbij een rol speelden waren:

 • Er werd door de Willemsparkvereniging niet alleen over geluid- en stankoverlast gesproken, maar ook over visuele last van piesende en zelfs poepende mensen waarop men uitkeek.
 • De handhaving kon onvoldoende dit laatste constateren en dus bekeuren.
 • Het was gezien de politieke verhoudingen niet mogelijk om dit veld te verbieden voor BBQ, zonder een alternatie te bieden.
 • Het veld parallel aan de Zocherstraat is afgescheiden door een rand bomen. Deze rand dachten, de beslissers van het stadsdeel Zuid, vormt een barrière voor geluid en rook/stank en natuurlijk ook de visuele overlast.

Evaluatie BBQ-en in stadsdeel Zuid

Recent is een evaluatie verschenen: Evaluatie BBQ regels parken in Zuid. De link naar het document: http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=165388/type=pdf/01._AANGEPAST_NA_DB_Evaluatie_BBQ_regels_parken_in_Zuid.pdf

Deze evaluatie vormt de basis voor verdere besluitvorming. Helaas staan er in de evaluatie meerdere onjuistheden. Gelukkig hebben sinds 11 februari al 6 buurtbewoners de moeite genomen om een klacht bij Stadsdeel Zuid in te dienen over de onjuistheden die hierin staan. Dit zijn namelijk:

De opsomming van de onjuistheden per betreffende paragraaf:

2. Bevindingen
dat het BBQ ‘en doorgaat tot een uur of 10/11:dit is niet de hele waarheid. Juist de overlast die voortkomt uit het BBQ ‘en vindt plaats tot diep in de nacht, soms wel tot 2 of 3 uur in de nacht. BBQ'ers blijven langer hangen dan andere bezoekers hebben meer versnaperingen en drank en juist daardoor, hoe later hoe meer gedronken, hoe meer overlast.
2.2. Geen enkele weergave van de problemen en last door uw eigen handhavers worden ervaren
De bewoners kennen de klachten van uw eigen handhavers door onze diverse gesprekken in het park over het wel of niet ingrijpen op situaties;
2.4. Geen meldingen bij de Politie
Vele buurtbewoners hebben meermalen de politie ingeschakeld op verschillende dagen / nachten en ook meerdere keren de brandweer moeten bellen.
2.6. Omwonenden. slechts twee klachten ontvangen vanuit de buurt
Ook dit komt niet overeen met de ervaringen van meerdere buurtbewoners.

Wat verder opvalt aan de evaluatie is dat er letterlijk in staat dat BBQ-en overlast veroorzaakt bij andere Vondelpark bezoekers en omwonenden, en dat dat de reden was voor Stadsdeel Zuid om speciale barbecuelocaties aan te wijzen. En dat BBQ-en is verboden in het Beatrix- en Amstelpark om te voorkomen dat de BBQ-problematiek zich verplaatst naar deze parken.

Plannen van Stadsdeel Zuid

Op verzoek van omwonenden van het Sarphatipark en op basis van de vele overlast meldingen die zij hebben gedaan, is Stadsdeel Zuid van plan in het Sarphatipark een BBQ verbod in te stellen. Dit zal leiden tot nog meer barbecueën in het Vondelpark. Daarnaast is stadsdeel Zuid van plan om de barbecueweides efficiënter in te richten, zodat meer bezoekers tegelijkertijd kunnen BBQ ‘en. Door het plaatsen van meer BBQ-tegels of andere voorzieningen. Een optie is zelfs, de weides te voorzien van een paar grote betonnen barbecues.

Plannen van Zocherstraat bewoners

Op initiatief van enkele Zocherstraat-bewoners zijn al 2 belangrijke acties ondernomen. Bij stadsdeel Zuid is het verzoek ingediend dat het onderwerp evaluatie BBQ regels parken in Zuid is geagendeerd op de agenda van de volgende commissievergadering. Daarnaast heeft er op 20 februari een bijeenkomst plaats gevonden om te brainstormen over mogelijke acties die wij, Zocherstraat-bewoners, als belanghebbenden kunnen nemen. Deze bijeenkomst is bezocht door 13 Zocherstraat-bewoners. Impressie van wat deze 13 bewoners zeiden over het BBQ-en in het Vondelpark:

 • Sinds twee jaar, sinds er niet meer overal in het Vondelpark mag worden gebbqd, maar alleen op bepaalde plekken is de overlast gigantisch toegenomen. Voor 2010 was deze kant van het Vondelpark relatief rustig. Omwonenden ervoeren in hun huizen/tuinen en op balkons/dakterras gezellig rumoer van parkbezoekers, met af en toe een bbqer. En ook af en toe eens overlast.
 • Sinds de aangewezen BBQ-weides ervaren omwonenden op iedere mooie zomerse dag overlast. Niet alleen van het BBQ-en, maar vooral ook door de randverschijnselen van BBQ-en:
  • Geluidsoverlast van gettoblasters, dj’s, scooters (bijhalen drank, sigaretten, etc), pizzakoeriers (om te weinig/verbrand eten aan te vullen), luidruchtige feestende dronken mensen, schreeuwende ruziemakende dronken mensen. (overdag en tot diep in de nacht)
  • Stank/rook overlast van bbq’s, brandende containers, kampvuren ( de prevalerende windrichting is zuidelijk, en dat leidt ertoe dat de wind alles wat er op de huidige BBQ-weides gebeurd recht naar de bewoners voert.)
  • Zeer veel rommel, op de BBQ-weides, in de bosjes, bij de ingang van het Vondelpark, bij de afvalcontainers in de Zocherstraat; en deze rommel en viezigheid ligt er de volgende zomerse dag nog. BBQ afval is vaak onhygiënisch.
  • Vernielingen aan de begroeiing, schroeiplekken in het gras en in de bosjes, verbrande afvalbakken.
  • In de bosjes wordt veel geplast en gepoept, dit leidt tot ratten en kan ook tot ziektes leiden. Zeer gevaarlijk voor de volksgezondheid, speciaal voor kinderen, die uiteraard graag op ontdekking gaan in de natuur.
  • Onveiligheid door gespannen, testosteron sfeer op en rond de BBQ-weides.

Door alle bovengenoemde overlast neemt het woongenot van bewoners af.

 • Ramen en deuren moeten dicht gehouden worden om rook/stank en geluidsoverlast zoveel als mogelijk uit huis te houden. Terwijl op zulke warme dagen bewoners behoefte hebben aan frisse lucht.
 • De rookwolken zijn slecht voor de gezondheid van de omwonenden.
 • Avond- en nachtrust wordt zeer vaak verstoord.
 • Als je de moeite neemt om geluidsoverlast-veroorzakers aan te spreken, zodra je uit zicht bent, gaat het volume alweer omhoog.
 • Als je de politie belt, dan komen ze vaak niet meteen, omdat ze belangrijker zaken te doen hebben, en snel nadat de politie/handhaving is vertrokken gaat de overlast weer door.
 • Onveilig gevoel bij bewoners door een gespannen, testosteron sfeer op en rond de BBQ-weides.
 • Ook andere parkbezoekers ervaren overlast van het BBQ-en en de randverschijnselen van het BBQ-en.
 • De huidige besluitvorming is niet juist, want klachten zijn niet serieus genomen.
 • Bovendien zijn wij als bewoners van de Zocherstraat nooit geïnformeerd en gehoord over dit onderwerp dat betrekking heeft op het grensgebied van stadsdeel Zuid en wat grote consequenties heeft voor ons als bewoners van stadsdeel West .
 • De aanname van de beslissers van het stadsdeel Zuid, dat de rand bomen in het Vondelpark tussen het bbq-veld en de huizen van de Zocherstraat een barrière voor geluid, rook/stank en visuele overlast van piesende en poepende bbq-ers zou vormen onjuist is.
 • Waarom is het BBQ-en op zoveel plekken in het Vondelpark verboden en juist hier toegestaan, zo dicht op bebouwing, waar zoveel mensen wonen? De appartementen van de huizen van de Zocherstraat zijn eenlaags, en daardoor zijn er meestal 4 woonlagen, en dus veel verschillende bewoners. Daarnaast geven zelfs bewoners aan de overkant van de Zocherstraat, dus niet direct aan het Vondelpark gelegen, in het hoge gebouw, op 68 treden boven straatniveau, aan veel stank/rook en geluidsoverlast te ervaren.
 • Wethouder Joep Blaas stelt voor BBQen in het Sarphatipark te verbieden, maar onduidelijk is op welke gronden hij zich baseert BBQen juist te blijven toestaan in het Vondelpark. Terwijl de overlast die de bewoners aan het Vondelpark dezelfde overlast is als die de bewoners aan het Sarphatipark ervaren.
 • Als bewoners vragen we ons af: Wat is de functie van het Vondelpark? Rust, natuur en veilig voor iedereen? Is zo’n druk bezocht park wel geschikt voor BBQ ‘en? Het park is net voor 40 miljoen euro opgeknapt, moet je dan een fenomeen als BBQ-en toestaan wat zoveel viezigheid en vernieling tot gevolg heeft? Het Vondelpark is een historisch en kwetsbaar stadspark waaraan de monumentenstatus werd verleend en geen evenemententerrein.

Er is gekozen om op meerdere fronten actie te ondernemen om de besluitvorming te proberen te beïnvloeden. (Immers: Het is de bewoners van de Willemsparkbuurt gelukt om de BBQ-weide te laten verplaatsen; en het is de Sarphatipark-omwonenden gelukt om een verbod te krijgen op BBQ-en in het Sarphatipark.)

Op 12 maart, wanneer de Commissie Leefomgeving van Stadsdeel Zuid de plannen verder zal bespreken, mogen bewoners inspreken. Enkele bewoners hebben besloten om dan aanwezig te zijn, en ook een paar bewoners willen dan inspreken. (Als u ook wilt inspreken laat het ons dan alstublieft weten.)

 • 2 bewoners gaan bellen met de meest invloedrijke politieke partijen in stadsdeel Zuid om ze op de hoogte te brengen van de vele overlast die het BBQ-en veroorzaakt. En er wordt een brief met onze standpunten opgesteld die naar alle fracties wordt gestuurd.
 • 1 bewoner gaat contact zoeken met stadsdeel West, om stadsdeel West te verzoeken voor onze belangen op te komen.
 • meerdere bewoners gaan onze belangen voor het voetlicht brengen van verschillende overlegstructuren, zoals De Vereniging Vrienden van het Vondelpark, Buurt coördinator-overleg Vondelpark tussen stadsdeel West en Zuid.
 • Inventarisatie van ervaren overlast tijdens BBQ-seizoen 2012 bij de Zocherstraat bewoners, deze samenvatten, en sturen aan de verantwoordelijk wethouder en andere raadsleden, en alle ingevulde formulieren aanbieden tijdens de commissievergadering.
 • Enkele bewoners Amstelveenseweg informeren over waar wij als Zocherstraat mee bezig zijn.
 • Een bewoner die jurist is, gaat een juridisch betoog opstellen.

Heb je ook nog een goed idee? Wil je ook wat doen: geef het aan op het inventarisatieformulier.

Wat kan jij doen?

Vul alsjeblieft het bijgevoegde overlast inventarisatie formulier in. (Vraag het aan, Red.) En lever uiterlijk zondag 24 februari in. Dan kunnen we de klachten samenvatten en aanbieden aan de verantwoordelijk wethouder en alle raadsleden, zodat zij tijdig op de hoogte zijn van alle ervaren overlast, en hopelijk de besluitvorming beïnvloeden.

Algemeen: Overlast klachten melden

Het blijkt dat politie en het stadsdeel niet met elkaar communiceren. En dat alleen klachten rechtstreeks ingediend bij stadsdeel Zuid, door de beslissers serieus worden genomen. Je kunt bij stadsdeel Zuid een klacht indienen via onderstaande link: http://www.zuid.amsterdam.nl/formulieren/klachtenformulier

Elke klacht wordt geregistreerd en moet worden behandeld. Hier kan een stadsdeel niet omheen. Een klacht van 2 zinnen is al voldoende.

Bedankt, namens de werkgroep Zocherstraat/ Vereniging Zocher