Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Vestigt zich een nieuw ooievaarspaar in het park?

Serieuze poging om een nest te maken

Vondelpark: 4 april 2019 door Paul Koene

Het is oorlog in het Vondelpark.

Een nieuw paartje probeert zich te vestigen op een stronk van een dode populier bij de Koeweide.

Het mannetje, ringnummer 5E264, is nog geen twee jaar oud, geringd in Voorburg. Volgens STORK moeten ooievaars ruim over de twee jaar oud zijn voor ze zich kunnen voortplanten. Dit mannetje trekt zich niets van dit weetje en paart er lustig op los.

Of deze stronk een goede plaats voor een nest is, valt te bezien. Een zuchtje wind en alle takken liggen op de grond.

Verder worden de nieuwkomers niet geaccepteerd door Manke Nelis. Manke Nelis en zijn vrouw broeden al vele jaren op de paal in het nabijgelegen veldje, de Schapenweide. Nelis heeft ook al een paar keer takken van dit nieuwe nest verwijderd. De afgelopen avonden hebben er heftige vechtpartijen plaatsgevonden tussen Manke Nelis en het mannetje van het nieuw paartje. Gisterenavond werd gewonnen door het nieuwe mannetje en moet Nelis afdruipen, maar ik denk niet dat deze oorlog al voorbij is.

Nelis en zijn vrouwtje zijn op 24 maart begonnen met broeden.

Zie verder meer foto's en het vervolg.

Lees meer...

Eerste pad van het seizoen gevonden

De eerste pad van het seizoen

Vondelpark: 4 maart 2019 door de vrijwilligers van de Paddentrek

De eerste pad van het seizoen is afgelopen zondagavond gevonden. Het was een hoogzwanger vrouwtje, die door een van de vrijwilligers van de grote laan werd opgeraapt, en veilig in een emmertje richting paddenpoel werd gebracht.

Het vooruitzicht voor de komende dagen zijn gunstig, maar naar verwachting zullen de aantallen maar klein zijn. Telden wij in 2015 nog meer dan 1200 amfi's, vorig jaar waren het er slechts een stuk of 50.

Nieuwe vrijwilligers hebben wij dus niet echt nodig. Maar bent u niet te houden, meld u dan aan op het mailformulier voor de Vrijwilliger.

Lees meer...

Alle Wegen in de Pekel

Een kleine sneeuwpop bij een klein beetje sneeuw

Vondelpark: 31 januari 2019

Ook deze winter is het weer raak: nauwelijks viel er in januari een centimetertje sneeuw, of de pekeltractor maakte weer zijn ronde door het park, een zwart spoor achterlatend.

Een van onze lezers reageerde:

Bij mijn weten werd er in het Vondelpark bij sneeuw en/of ijs in het Vondelpark nimmer zout/pekel gestrooid. En dat werd ook duidelijk bij alle ingangen aangegeven. Dit beleid is gewijzigd concludeer ik. Ik zie nu niet allen op risicoplekken, de hellingen bij de ingangen, dat er gestrooid is maar op alle geasfalteerde wegen. Zelfs als daar in het geheel geen noodzaak voor is zoals als vandaag op lange rechte stukken waar geen enkel risico is. En dan niet allen omdat er eventueel een beetje sneeuw verwacht wordt.
Ik vind dat erg jammer. Het lijkt mij helemaal niet goed voor de planten waarvan het vele toch al niet zo goed gaat. Het is ook helemaal niet nodig. Ik loop en fiets al ruim 40 jaren door het Vondelpark en heb nog nooit echt last gehad van sneeuw/ijs op de paden en wegen. Bovendien is er voor niemand een noodzaak om in die omstandigheden door het Vondelpark te lopen/fietsen. Ik hoop dat het strooibeleid dat in het Vondelpark wordt uitgevoerd zal worden teruggedraaid naar de 'niet-strooien' situatie!

Daar zij wij, en het bestuur van de Vrienden van het Vondelpark uiteraard mee eens. In het artikel De eerste Sneeuwpop in 2009 schreven wij dat er inderdaad een seizoen lang niet gestrooid werd.

Het Vondelpark is een polder, het ligt lager dan de omringende stad. Sinds de laatste renovatie wordt er zo weinig mogelijk water uit het park gepompt, het wordt nu rond gecirculeerd. In die rondgang wordt het water biologisch gezuiverd, maar het zout gaat er niet meer uit. Het park verzilt dan.

Lees meer...

Weinig Activiteit op deze Webstek

Voorzitter, Secretaris en Penningmeester van de Vrienden van het Vondelpark

Vondelpark: 24 januari 2019

Zoals u wellicht is opgevallen was er de laatste tijd weinig activiteit op deze webstek. Dat komt omdat de hoofdredacteur voor enige tijd zijn werkzaamheden heeft moeten concentreren met het weer op orde brengen van de zaken binnen de Vrienden van het Vondelpark (VvVp).

Zoals u wellicht weet zijn de VvVp en deze webstek onafhankelijk van elkaar. Hier leest u algemeen nieuws over wat er in het Vondelpark gebeurt, en daar wat meer verenigingsgerichte berichten.

Binnenkort treedt dit interim-bestuur af en geeft het de verenigingszaken over aan een verse ploeg die intussen aan het trappelen zijn om maar te kunnen beginnen. Zaken die veel energie hebben gekost zijn de zaak van de Theetuin en de Kansenkaart.

De redactie gaat daarna weer hard aan de slag om u te voorzien van de laatste nieuwtjes over en in het Vondelpark.

Lees meer...

Scholieren verfraaien het Vondelbeeld

Scholieren hard bezig met het planten van bollen

Vondelpark: 7 november 2018

Aan de voet van het beeld van Vondel gingen deze leerlingen de hele ochtend aan de slag om tulpenbollen te planten. Een van de vier muzen keek toe hoe de leerlingen hard hun best deden. Enkele honderden bollen verdwenen onder de aarde, en pas in het voorjaar is het werk van deze ijverige kinderen te bewonderen.

Wil je helpen, bezoek dan de pagina van NMT-Zuid

Lees meer...

Wordt het Blauwe Theehuis een Biertuin?

Een montagefoto van hoe een biertuin eruit zou kunnen gaan zien

Vondelpark: 6 september 2018

Net terug van vakantie werd de redactie gebeld door een omwonende met de informatie dat een horecavergunning was aangevraagd waarin stond dat het Blauwe Theehuis omgebouwd zou worden tot een Biertuin. Die dag zou de laatste zijn dat nog een zienswijze ingediend zou kunnen worden. Daarom werd dus afgaande van de aanvraag die hierover ingediend was namens de redactie van hetVondelpark.net een bezwaarschrift ingediend.

Een dag later werden wij door de uitbaters van het Blauwe Theehuis uitgenodigd om samen met andere verontruste buurtbewoners een voorlichtingsavond bij te wonen waar de uitbreidingsplannen nader toegelicht zouden worden. Het werd een tumultueuze avond, waarbij de bewoners luidruchtig hun ongerief uitten over ongeveer alles wat in het verleden in het Vondelpark fout is gegaan. Toen de gemoederen wat bekoelden kregen de uitbaters de gelegenheid om hun ideeën uit te leggen.

Lees meer...

Schade door de Droogte

Uitgedroogde kastanjeboom bij ingang van Eeghenstraat

Vondelpark: 27 augustus 2018

Met een paar regenbuitjes tijdens de afgelopen dagen is een einde gekomen aan de droogte in ons land en dus ook in het Vondelpark. Het maandenlange gebrek aan water tijdens de afgelopen zomer heeft behoorlijke schade gebracht aan bomen, struiken, kruiden en de bodem.

Wat betreft de bomen zien we dat van de kastanjes -waarvan de meesten in het park toch al niet gezond waren, de bladeren al helemaal uitgedroogd zijn. Het oogt alsof ze een vroege herfst hebben, maar duidelijk is te zien dat de bladeren verschrompeld, uitgedroogd zijn. Ook de vleugelnoten hebben al hun bladeren al verloren. Het valt niet zo erg op, want ze hebben dit jaar veel (groene) vrucht. De platanen zijn Zuid-Europese bomen, en je zou verwachten dat ze goed tegen hete droogte kunnen, maar opvallend is dat ze erg veel materiaal van de stam aan het verliezen zijn. Of de droogte de oorzaak is, is niet zeker.

Veel van de struiken en kleinere planten zijn ook verdroogd. Velen hebben al hun bladeren al verloren, en zullen inmiddels al dood zijn. Ook de rododendrons zien er slecht uit, alle bladeren hangen slap.

Veel gras is verdord, maar dat is niet heel ernstig. Als het flink doorregent zal het gras weer gaan groeien. Het gras heeft door de grote bezoekersdruk het al niet te makkelijk. De grond wordt letterlijk dichtgelopen. Om de grond weer los te maken wordt ieder voorjaar het oppervlak van de grasvelden verarmd met een dun laagje zand, om de laag te versterken en waterdoorlaatbaarheid te verbeteren. Opvallend is dat juiste de plekken waar veel zand is aangebracht, het gras sneller is verdroogd.

Maar het ergst heeft de bodem te lijden. De bodem bestaat uit moerasveen, en veen moet vochtig blijven. Anders komt zuurstof in de grond, en dat versnelt het verteringsproces. Onder normale omstandigheden klinkt de bodem al in, naar schatting een halve centimeter per jaar. Maar dit jaar zal de bodemdaling wel veel sneller zijn dan de ongeveer halve centimeter die het Vondelpark normaal per jaar zakt... Laten we hopen dat het zoveel regent dat de grasvelden een tijdlang flink onder water komen te staan. Dat is goed voor de veengrond.

Welke planten en bomen de droogte zullen overleven is pas volgende lente -als alles weer fris uit moet lopen, te merken.

Lees meer...

Klepper, Beans, Maya, Kalinda en Mini

Vijf jonge ooievaars worden gemeten en geringd

Vondelpark: 20 juni 2018

...zijn de namen van de vijf jonge ooievaars die gisteren geringd zijn.

Engbert, medewerker van Stork, bracht ook dit jaar de pootringen aan.

Onder toezicht een select publiek, waaronder een aantal kinderen, werden de kuikens met een hoogwerker uit het nest gehaald en in een grote tas gestopt. Voor de ouders, Manke Nelis en en zijn vrouwtje was dit ritueel al bekend, maar toch vlogen ze geagiteerd rond het lege nest, om later vanuit een boom kritisch te volgen wat wij met hun kinderen deden.

De jonge ooievaars werden op de grond gelegd, en hun gezondheid beoordeeld, hun maten en gewicht geïnspecteerd. Ze bleken allen in perfecte conditie. Het geslacht is niet bepaald, dat zou alleen mogelijk zijn als er bloed wordt afgenomen. Het is uitzonderlijk dat een ooievaarsstel vijf jongen kan grootbrengen. Vooral omdat de vader invalide is (zie vorig artikel hierover). De jonge ooievaars krijgen namelijk eersteklas voedsel. Er is een adresje bij Osdorp waar ze iedere dag eendagskuikens ophalen, die dan enkele minuten later al op het nest weer uitgebraakt worden, en door de jongen smakelijk verzwolgen worden.

Tijdens de behandeling bleven de jongen bewegingloos -als ware ze dood, op de grond liggen. Dit is een natuurlijke reactie, ze hopen zo onaantrekkelijk te zijn om opgegeten te worden door een roofdier.

Toen alle jongen een pootring hadden omgekregen wilden de kinderen ze dopen met een naam. Maar de reactie van Engbert was grimmig. Hij wilde niet toestaan dat de ooievaars een naam zouden krijgen. "Wilde dieren moeten geen naam, alleen in Artis krijgen dieren een naam", en Engbert pakte de dieren snel in en legde ze weer met de hoogwerker op het nest. Iedereen was teleurgesteld, want voor het geven van de namen waren de kinderen juist uitgenodigd. Andere jaren was het bij Engbert nooit een probleem...

Uiteindelijk werden er toch vijf namen genoteerd, maar niet duidelijk was of het juiste ooievaarskuiken de voor hem bedoelde naam heeft gekregen.

Lees meer...

De Processierups

De processierups wordt weggezogen

Vondelpark: 8 juni 2018

Laatste nieuws: Sinds deze schoonmaaktactie zijn er geen processierupsen meer gevonden.

Dit jaar heerst er een enorme plaag van processierupsen. Andere jaren werd dit beestje nog incidenteel aangetroffen, maar waarschijnlijk door het extreem warme voorjaar is de rups dit jaar flink in opmars.

Overal in de stad worden ze trouwens gezien, een paar jaar geleden werden ze het eerst gespot in het Amsterdamse Bos, maar nu verspreidt het zich in snel tempo.

Bomen waarvan bekend zijn dat er processierupsen in nestelen, worden voorzien van een rood lint om de stam. Treft u zo'n boom aan -het is altijd een eik, blijf dan zo ver mogelijk er vandaan en loop of fiets hard door. De nesten verstrooien haren die een heftige allergische reactie opwekken. Flinke prikkelende jeuk op onbedekte lichaamsdelen vaak gepaard met rode pijnlijke uitslag, en als het ingeademd wordt een ontembare kriebel in de luchtwegen.

De GGD houdt de situatie streng in de gaten en zorgt ervoor dat de plaagdieren zo snel mogelijk verwijderd worden. Met een grote stofzuiger worden ze weggezogen, en een destructiebedrijf zorgt voor de vernietiging. De auteur van dit stukje kan u ook aanbevelen tijdens deze werkzaamheden uit de buurt te blijven, want nu zit hij hard kuchend en krabbend dit stukje te schrijven...

Lees meer...

HELP - Ik Heb een Pad in de Tuin!

Veel tuinen in Zuid zijn niet paddenvriendelijk

Vondelpark: 1 april 2018 door de Werkgroep Paddentrek

Deze hulpkreet krijgen de vrijwilligers die bezig zijn met de paddentrek in het Vondelpark vaak. Daarom heeft het Natuur- en Milieuteam Zuid een werkgroep opgericht om bewoners met deze vraag te hulp te staan. Het is namelijk wettelijk verboden padden en kikkers te vangen en ergens anders uit te zetten. Ze horen in uw tuin, en sterker nog; het is goed voor uw tuin om deze dieren te hebben. Padden en kikkers zijn enorme veelvraten, en daarom zult u veel minder last hebben van slakken en insecten, en ander klein levend gekruip.

De werkgroep bestaat uit ervarings-deskundigen die ook helpen bij de paddentrek in het Vondelpark, en bereid zijn bij u langs te komen om tips te geven hoe u uw tuin padvriendelijk kunt inrichten. En wees gerust, u hoeft van uw tuin geen veenmoeras of een jungle te maken, meestal zijn een paar aanpassingen voldoende.

Heeft u een amfibie-vriendelijke tuin, dan is de werkgroep ook geïnteresseerd om van u te horen welke voorzieningen u heeft getroffen, en hoe dat werkt.

Op de foto van Google-Satellite ziet u dat de tuinen in Zuid behoorlijk versteend zijn. Er kan nog heel wat gewonnen worden.

Lees meer...

Naar boven