Heroprichting van de Oprichtersbank

Vondelpark: 14 april 2010

Grieken en Reinders Folmer onthullen

Op 14 april 1939 werd het 75 jarig bestaan van het Vondelpark gevierd met de onthulling van een monumentale, halfronde stenen jubileumbank. Het was een geschenk van het parkpersoneel aan hun werkgever, het toenmalig bestuur van de Vereeniging tot Aanleg van een Rij- en Wandelpark te Amsterdam. De namen van de 32 notabelen die deze vereniging hadden opgericht werden in de bank gebeiteld. Deze bank heeft niet lang bestaan, want reeds in 1960 was de bank al zo vervallen, dat het geheel afgebroken moet worden. Sindsdien heeft er een replica gestaan.

De replica heeft in een akelig donker hoekje van het Rosarium gestaan; veel parkbezoekers zullen zelfs niet eens op de hoogte van het bestaan van de bank geweest zijn. Daarentegen was de bank een trekpleister voor dronkenlappen en hangjongeren, het was dus niet een plek waar je graag zat.

Naar aanleiding van de grootschalige renovatie van het park vond men het een goed idee om deze bank, die nog de enige herinnering is aan de oprichting van het park, ook onder handen te nemen. Er moest een keuze gemaakt worden om van de bank weer een kopie te maken, of het op te knappen. Uiteindelijk is gekozen voor een transformatie, waarbij een nieuwe bank gemaakt wordt met gebruikmaking van de oude onderdelen.
De beeldend kunstenaar Geert Lebbing heeft er prachtig werk van gemaakt. De stenen van de bank zijn gevat in een frame van roestkleurig cortenstaal. De platen staal steken achter de bank omhoog, en daarop kan men duidelijk lezen wat er op de vervaagde gebeitelde tekst in de stenen staat: een korte verklaring en de volledige lijst van namen van de oprichters (inclusief de namen die op de bank vergeten zijn...).

De bank is ook enige meters verplaatst, en staat nu op een opvallende plaats, lekker in de zon. De onthulling werd verricht door wethouder Paul van Grieken (stadsdeel Zuid), en Robert Reinders Folmer. De heer Reinders Folmer hield aansluitend een toespraak waarin hij de geschiedenis van de oprichting van het Vondelpark memoreerde, vandaag precies 146 jaar geleden!