Vrijmarkt op 5 mei

Vondelpark: 5 mei 2010

Vrijmarkt op 5 mei

Op 5 mei deze mini-vrijmarkt, gezien in het Vondelpark bij het Melkhuis.
De vrijmarkt op 5 mei is geen nieuw verschijnsel. Jaren geleden was het gebruikelijk dat er na Koninginnedag in het park ook op 5 mei een vrijmarkt gehouden werd. De vrijmarkt had toen een sterk anarchistich karakter. Het was heel commercieel, er was volop bier en space-cake te verkrijgen, en de enorme rotzooi bleef wekenlang liggen. De bosschages werden gebruikt als WC. Ook was het gebruik dat de fik in de achtergebleven waren gestoken werd. De brandweer werd weggejaagd.

Op een gegeven ogenblik had niemand meer zin in deze wanorde en gingen in het stadsdeel stemmen op om het Vondelpark op Koninginnedag en 5 mei helemaal af te sluiten. Ik zat toen nog in het bestuur van de Vrienden van het Vondelpark en we stelden toen een tegenvoorstel in om het Vondelpark op 5 mei dan maar geheel af te sluiten en op Koninginnedag de vrijmarkt alleen voor kinderen te organiseren.

Uiteindelijk is het zo gekomen. Alleen was er nog weinig acceptatie bij het publiek voor het verbieden van de 5-mei-markt. Daarom werden de eerste paar jaar daarna de meeste ingangen van het park op deze dag afgesloten, en kon je alleen het park in als je jouw tas liet controleren door een paar potige privé-beveiligers die bij de enkele nog open ingang stonden.


Categorie: 2010 Koninginnedag