Vogeltellers Gezocht

Vondelpark: 27 april 2007

Koolmees

De werkgroep Natuur Vondelpark zoekt enthousiaste mensen die mee willen helpen om de vogels van het Vondelpark te inventariseren. Tijdens een viertal excursies gaan we luisteren en kijken naar de vogels in het westelijke deel van het Vondelpark. Het is de bedoeling dat we ook de gebruikers van de nestkasten in het park gaan observeren. De excursies vinden plaats onder leiding van een IVN-gids.

Na deze inventarisatie is het de bedoeling om de stand van de vogels en hun gedrag blijvend te observeren. Bij voldoende belangstelling organiseren we een vervolg cursus waarin we dieper ingaan op de vogelherkenning en het gedrag in samenhang met de biotoop, klimaat en andere mogelijke invloeden.

De werkgroep Natuur Vondelpark wil de natuurlijke diversiteit van het Vondelpark vergroten door met het stadsdeel mee te denken over het beheer en door zelf de handen uit de mouwen te steken. De werkgroep wordt ondersteund door het Natuur en milieuteam van het wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt.

De geplande excursiedata zijn: 14 en 21 mei 2007 om 19.00 uur en 3 en 10 juni om 06.00 uur.