Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Klepper, Beans, Maya, Kalinda en Mini

Vijf jonge ooievaars worden gemeten en geringd

Vondelpark: 20 juni 2018

...zijn de namen van de vijf jonge ooievaars die gisteren geringd zijn.

Engbert, medewerker van Stork, bracht ook dit jaar de pootringen aan.

Onder toezicht een select publiek, waaronder een aantal kinderen, werden de kuikens met een hoogwerker uit het nest gehaald en in een grote tas gestopt. Voor de ouders, Manke Nelis en en zijn vrouwtje was dit ritueel al bekend, maar toch vlogen ze geagiteerd rond het lege nest, om later vanuit een boom kritisch te volgen wat wij met hun kinderen deden.

De jonge ooievaars werden op de grond gelegd, en hun gezondheid beoordeeld, hun maten en gewicht geïnspecteerd. Ze bleken allen in perfecte conditie. Het geslacht is niet bepaald, dat zou alleen mogelijk zijn als er bloed wordt afgenomen. Het is uitzonderlijk dat een ooievaarsstel vijf jongen kan grootbrengen. Vooral omdat de vader invalide is (zie vorig artikel hierover). De jonge ooievaars krijgen namelijk eersteklas voedsel. Er is een adresje bij Osdorp waar ze iedere dag eendagskuikens ophalen, die dan enkele minuten later al op het nest weer uitgebraakt worden, en door de jongen smakelijk verzwolgen worden.

Tijdens de behandeling bleven de jongen bewegingloos -als ware ze dood, op de grond liggen. Dit is een natuurlijke reactie, ze hopen zo onaantrekkelijk te zijn om opgegeten te worden door een roofdier.

Toen alle jongen een pootring hadden omgekregen wilden de kinderen ze dopen met een naam. Maar de reactie van Engbert was grimmig. Hij wilde niet toestaan dat de ooievaars een naam zouden krijgen. "Wilde dieren moeten geen naam, alleen in Artis krijgen dieren een naam", en Engbert pakte de dieren snel in en legde ze weer met de hoogwerker op het nest. Iedereen was teleurgesteld, want voor het geven van de namen waren de kinderen juist uitgenodigd. Andere jaren was het bij Engbert nooit een probleem...

Uiteindelijk werden er toch vijf namen genoteerd, maar niet duidelijk was of het juiste ooievaarskuiken de voor hem bedoelde naam heeft gekregen.

Lees meer...

De Processierups

De processierups wordt weggezogen

Vondelpark: 8 juni 2018

Laatste nieuws: Sinds deze schoonmaaktactie zijn er geen processierupsen meer gevonden.

Dit jaar heerst er een enorme plaag van processierupsen. Andere jaren werd dit beestje nog incidenteel aangetroffen, maar waarschijnlijk door het extreem warme voorjaar is de rups dit jaar flink in opmars.

Overal in de stad worden ze trouwens gezien, een paar jaar geleden werden ze het eerst gespot in het Amsterdamse Bos, maar nu verspreidt het zich in snel tempo.

Bomen waarvan bekend zijn dat er processierupsen in nestelen, worden voorzien van een rood lint om de stam. Treft u zo'n boom aan -het is altijd een eik, blijf dan zo ver mogelijk er vandaan en loop of fiets hard door. De nesten verstrooien haren die een heftige allergische reactie opwekken. Flinke prikkelende jeuk op onbedekte lichaamsdelen vaak gepaard met rode pijnlijke uitslag, en als het ingeademd wordt een ontembare kriebel in de luchtwegen.

De GGD houdt de situatie streng in de gaten en zorgt ervoor dat de plaagdieren zo snel mogelijk verwijderd worden. Met een grote stofzuiger worden ze weggezogen, en een destructiebedrijf zorgt voor de vernietiging. De auteur van dit stukje kan u ook aanbevelen tijdens deze werkzaamheden uit de buurt te blijven, want nu zit hij hard kuchend en krabbend dit stukje te schrijven...

Lees meer...

Hoe Gaat het met Manke Nelis?

Manke Nelis

Vondelpark: 11 mei 2018, aangevuld met bijdragen van Paul Koene

Laatste nieuws: Het nest in het Vondelpark bevat 5 jongen. Lees ook de informatie op ooievaars020.nl.

Al jaren bestiert Manke Nelis met zijn vaste partner het ooievaarsnest in het Vondelpark. Het is een trouwe man, in de winter blijft hij in Nederland, en is dan vaak bij het nest te zien; waarschijnlijk bewaakt hij het nest tegen indringers tot zijn vrouwtje weer terugkomt uit het zuiden.

Het paar is ook erg actief; de laatste jaren brengen zij steeds 3 tot 4 jongen groot. Het voedsel voor de altijd hongerige ooikuikens wordt slechts voor een deel uit het Vondelpark gehaald. 's Ochtends vroeg zie je een van de ouders door de weides van het park scharrelen, maar op een gegeven ogenblik zijn de kikkers en de jonge watervogels op. En dan moet helemaal naar de weides westelijk van Amsterdam gevlogen worden voor de hapjes. Kortom, een nest in een toplocatie in het Vondelpark te hebben is leuk, maar wel erg bewerkelijk.

Dan heeft Manke Nelis het niet mee. In 2014 werd voor het eerst opgemerkt dat hij een gezwollen gewricht aan zijn poot had, en dat hij daarom moeilijk loopt. De zwelling zit aan zijn hielgewricht, niet het kniegewricht zoals velen denken. Ooievaarspoten hebben nou eenmaal andere lengteverhoudingen dan mensenpoten.

Destijds is Manke Nelis door experts op afstand bekeken met de vraag of wij deze vogel van zijn handicap kunnen afhelpen. Dat was nog helemaal maar de vraag. Een gebroken poot is te repareren, maar gewrichten zijn moeilijk te doen. En als we iets zouden kunnen doen, zouden wij het beest moeten vangen, en in een vogelkliniek moeten opereren. Revalidatie zou maanden duren, en daarbij zou hij het het broedseizoen missen. Met als gevolg dat het vrouwtje een andere partner neemt, en het trauma voor de alleenstaande Nelis alleen maar groter is.

Als aanvulling merkt Paul Koene -actief bij http://ooievaars020.nl en onze ooiograaf het volgende op:

In februari 2017 liep Nelis veel manker dan gebruikelijk en werd voor zijn leven gevreesd. Nelis loopt vroeg in het jaar altijd moeilijker dan verderop (vanaf april) in het jaar; maar dit jaar, 2018, viel het vergeleken met 2017 juist heel erg mee.

Foerageren doen de Vondelpark ooievaars in de Osdorper polder. Maar erg fanatiek gaat dat niet want in Geuzenveld, rand Osdorperpolder worden ze op vaste tijden bijgevoerd met eendagskuikens. Zodra de jongen uit het ei gekropen zijn worden de ooievaars drie weken lang niet met kuikens maar met regenwormen en stukjes witvis bijgevoerd.

Op maandag, 7 mei 2018 om 09.59 uur vloog Nelis met voer weg van de plek waar hij wordt bijgevoerd. Om 10.07 was hij al bij het nest.

Nelis overwintert in Nederland en wordt elke dag bijgevoerd. Het vrouwtje (inmiddels het tweede vrouwtje sinds 2014) vliegt elk najaar naar het Zuiden en komt midden februari terug in Nederland.

De jongen vliegen in september naar het Zuiden. Lichting 2016 is blijven hangen in de Pyreneeën, dat blijkt uit meerdere terugmeldingen van de ringnummers.

Dit jaar kroop het eerste jong op vijf mei uit het ei. Ze zijn nu zo groot dat je af en toe kort een snaveltje boven het nest uit ziet steken. De vaste bankzitters bij het nest houden het voorlopig op minstens drie jongen.

Van onze trouwe lezer Mak Ster kreeg de redactie een filmpje waarom volgens hem duidelijk te zien is dat Manke Nelis het veel moeilijker heeft gekregen met zijn handicap.


Wat denkt U?

Lees meer...

Werk van Marianne Pruimboom

Moerascipressen in het Vondelpark Muziekkapel in het Vondelpark

Vondelpark: 5 mei 2018

Marianne Pruimboom schrijft aan de redactie: "Ik teken en schilder graag in het Vondelpark. Gisteren heb ik de bijgevoegde gouache van de moerascipressen gemaakt."

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Eerste afbeelding
Moerascypressen met hun voeten in het water.
gouache, 26 x 36 cm
Marianne Pruimboom
Tweede afbeelding
Lente in het Vondelpark!
Gouache, 25 x 32 cm
Marianne Pruimboom

Wilt u meer van haar weten, ga dan naar https://www.atelierpruimboom.com/

Lees meer...

HELP - Ik Heb een Pad in de Tuin!

Veel tuinen in Zuid zijn niet paddenvriendelijk

Vondelpark: 1 april 2018 door de Werkgroep Paddentrek

Deze hulpkreet krijgen de vrijwilligers die bezig zijn met de paddentrek in het Vondelpark vaak. Daarom heeft het Natuur- en Milieuteam Zuid een werkgroep opgericht om bewoners met deze vraag te hulp te staan. Het is namelijk wettelijk verboden padden en kikkers te vangen en ergens anders uit te zetten. Ze horen in uw tuin, en sterker nog; het is goed voor uw tuin om deze dieren te hebben. Padden en kikkers zijn enorme veelvraten, en daarom zult u veel minder last hebben van slakken en insecten, en ander klein levend gekruip.

De werkgroep bestaat uit ervarings-deskundigen die ook helpen bij de paddentrek in het Vondelpark, en bereid zijn bij u langs te komen om tips te geven hoe u uw tuin padvriendelijk kunt inrichten. En wees gerust, u hoeft van uw tuin geen veenmoeras of een jungle te maken, meestal zijn een paar aanpassingen voldoende.

Heeft u een amfibie-vriendelijke tuin, dan is de werkgroep ook geïnteresseerd om van u te horen welke voorzieningen u heeft getroffen, en hoe dat werkt.

Op de foto van Google-Satellite ziet u dat de tuinen in Zuid behoorlijk versteend zijn. Er kan nog heel wat gewonnen worden.

Lees meer...

De IJsvogel in het Jaar 2017

Aan de wand bevindt zich het IJsvogelnest

Vondelpark: 15 februari 2018

In het jaar 2017 werd de ijsvogel meerdere malen waargenomen. Of het over een enkel exemplaar gaat of een paar is niet duidelijk.

Het wordt vaak waargenomen langs de vijvers tussen blauwe theehuis en het Paviljoen. Hij is heel moeilijk te observeren, het verstopt zich goed, en vliegt snel als een schicht voorbij. Om die reden heb ik alleen meldingen van geoefende vogelaars gekregen.

Op de Schapenweide (ook wel Ooievaarsweide genoemd), ligt iets wat wandelaars zien als een heuvel. Maar dat is een stevige dijk. Ooit aangelegd als depot om het bagger op te slaan voor de toen geplande werkzaamheden om de bodem van de vijvers te verbeteren, maar omdat het te lang niet gebruikt is zijn de dijken poreus geworden. Nu is het een leuk en rustig natuurgebiedje geworden waar niemand bij kan komen, met wilde begroeiing en met een zeer wisselende waterstand. Aan de binnenkant van de dijk zijn een paar gaten aangetroffen die typisch lijken op die van een ijsvogelnest.

Er is geen broedresultaat vastgesteld, wel nestgedrag. In de zomer van het jaar 2016 is een nest mislukt, omdat door de droogte het water verdween. Waarschijnlijk heeft een dier, vermoedelijk de vos, het nest leeggehaald.


Lees meer...

Tweede Kapronde Binnen een Jaar

Een Kastanje bij Festina wordt nauwkeurig geinspecteerd

Vondelpark: 1 januari 2018

De gezondheid van de bomen in het Vondelpark is zorgelijk. Haast geen enkele boom doet het goed.

Dat komt omdat de grond -het was oorspronkelijk een veenweidegebied, te slap, te vochtig en te zuur is. Daarbij komt dat door de grote bezoekersdruk het veen aan de oppervlak comprimeert, zodat lucht en water niet meer in de diepere lagen kan komen. Vooral de bomen langs de lanen hebben het moeilijk. Deze zijn rondom de stam helemaal ingemetseld met de leem van het voetpad. Theoretisch zou het leem water moeten doorlaten, maar omdat in verhouding veel bomen langs de lanen sneuvelen is dat wel te betwijfelen.

Populieren en Moerascipressen doet het redelijk goed. Het zijn dan ook typische veenmoerasbomen. Ze groeien snel, en dat is dan ook tegelijk het probleem. Daardoor is het hout bros, en breken takken, soms hele stammen af bij een flinke storm.

Wij schreven al eerder over de problematiek met de populieren en de moerascipressen.

Kastanjebomen doen het slecht in het Vondelpark. Ze doen het allemaal slecht -ze hebben meerdere ziektes, en wij vrezen dat over een paar jaar alle kastanjes in het park gekapt zijn.

Het grote gevaar dat een zieke boom vormt is dat het plotseling kan omvallen, en dat gebeurt dan ook regelmatig. Gelukkig is nog nooit iemand onder een vallende boom terecht gekomen, en dat kan alleen maar een gelukkig toeval genoemd worden. Het groenbeheer houdt voortdurend de kwaliteit van de bomen in de gaten, en als er tekenen zijn dat hij om kan vallen wordt meteen besloten tot een noodkap. Het is steeds een groot dilemma. Ben je streng en wil je geen risico lopen, dan moeten honderden bomen weg. Denk je dat een boom nog wel een jaar kan staan, dan is er kans dat de boom toch omvalt.

Weer een noodkap

Lees meer...

Naar boven