Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Nieuwe Bijenkorf van Smart Beeing

De Nieuwe Bijenkorf

Vondelpark: 7 juli 2019

Op de Schapenweide (dit is dezelfde weide waar ook de ooievaars broeden) is kort geleden een bijzondere bijenkorf geplaatst. Het is een handgemaakte rieten korf, die geplaatst is onder een indrukwekkende houten stellage.

In de korf huist een honingbijenvolk die ooit in het wild aangetroffen werd. Volgens de imker zijn de bijen donker-zwart van kleur, wat duidt op dat ze enigszins verwilderd zijn.

De korf was bij plaatsing helemaal leeg, de bijen gaan zelf hun raten aanmaken. De honing zie ze dan verzamelen mogen ze zelf houden, de honing wordt door mensen niet geoogst. Hoewel de Schapenweide vol met bloemen staat, worden de bijen de eerste weken nog even bijgevoerd via een emmertje suikerwater.

De club met naam Smart Beeing heeft deze korf geplaatst.

Lees meer...

Grote Luìs en Kleine Ruud

De jonge ooievaars worden geringd

Vondelpark: 22 juni 2019 met hulp van Paul Koene

Grote Luìs en Kleine Ruud zijn de namen die op vrijdag, 14 juni 2019 gegeven werden aan de twee overgebleven jonge ooievaars.

Deze keer verliep het ringen zonder publiek. Met een hoogwerker werden de ooievaartjes uit het nest gehaald en op de grond gemeten, gewogen en geringd door ooievaarsexpert Engbert van Oort. Ze bleken in goede conditie te zijn. Het overleden jong lag nog op het nest. Het vergane lijkje werd verwijderd en de vervuilde nestbodem werd vervangen door vers riet en gras. De oorzaak van overlijden kon niet worden vastgesteld.

Lees meer...

Stormnacht eist jonge Ooievaar als Slachtoffer

Twee jongen op het nest (Foto Paul Koene)

Vondelpark: 7 juni 2019 door de Redactie ism Paul Koene

De weersomstandigheden zijn nu zodanig dat na een broeierige voorzomerdag de lucht zich ontlaadt en in de avond en nacht een heftig onweer ontstaat.

Dit gebeurde ook in de nacht van woensdag, 5 juni 2019. Paul Koene maakte de volgende middag een praatje met de vaste groep ooievaarsspotters die aan het laantje langs het Rosarium post gevat hebben. Het viel de mannen op dat ze steeds maar twee jongen zagen, in plaats van de drie die er gewoonlijk waren. Toen een van de ouders terug kwam van foerageren werd het duidelijk toen maar twee jongen opsprongen voor de lunch.

De enige conclusie was dat een van de jongen tijdens de storm afgelopen nacht van het nest geblazen zou zijn. Snel organiseerde Paul een zoekploeg met iemand van Groene Buurten, die toegang heeft tot de weide van de paal. Met drie mensen werd het gebied rond het nest uitgekamd, waarbij het hoge onkruid een hinderlijke belemmering vormde. Jammer genoeg houdt een ooievaarsjong buiten het nest zich doodstil, en was de kans klein dat het gevonden zou worden.

Na lange tijd moesten ze het opgeven. Sowieso is het onmogelijk om het dier weer binnen korte tijd in zijn ouderlijk nest te krijgen.

Met de twee overgebleven jongen gaat het goed. Ze slaan hun vleugels al uit om wind te vangen. De eerste oefeningen alvorens echt te gaan vliegen.

Laatste nieuws

Marianne Oosterhuis, de fotograaf die de ooievaars nauwlettend in de gaten houd, schrijft:

Nadat wij samen naar het ooievaarsnest zijn gelopen om te zoeken naar het overboord geslagen ooievaarsjong, blijkt nu dat het dode jong nog gewoon in het nest ligt! Dit is met zekerheid geconstateerd n.a.v. foto’s.

Zie ook ooievaars020.nl

Foto © Paul Koene

Lees meer...

Grote Kap van populieren

Monumentale populieren bij de van Eeghenlaan

Vondelpark: 6 juni 2019

De populier was in de jaren '50 een geliefde boom bij groenbeheerders, omdat het snel groeit en dus veel boom in korte tijd levert.

Maar het hout van de populier is zacht en bros, door houtrot kunnen zwakke plekken ontstaan, en de inmiddels 70 jaar oude bomen zijn echte windvangers geworden. Spontaan kunnen takken afbreken, en vooral in het Vondelpark kunnen door de slappe grond deze bomen makkelijk omwaaien bij een storm.

In juli 2015 was er een Zomerstorm die tot gevolg had dat veel populieren omwaaiden, waarna al veel zwakke bomen via een noodkapprocedure weggehaald werden. Wie weet zich nog de fraaie singel van populieren achter het Vondelbeeld te herinneren?

Op dit ogenblik ligt er een stedelijk plan om risicovolle populieren in de stad te vervangen door andere bomen. Ook het Vondelpark krijgt hier binnenkort mee te maken.

De redactie heeft contact opgenomen met de Gemeente, waar de kaplijst werd doorgenomen. Alle bomen in het park zijn stuk voor stuk gecontroleerd. Gezonde en stabiele bomen, maar te grote windvangers worden gesnoeid, zwakke bomen worden weggehaald. Alle gekapte bomen zullen vervangen worden door andere soorten.

Onze conclusie is dat we het eens zijn met de noodzaak van deze operatie. Op dinsdag, 11 juni 2019 wordt met de werkzaamheden begonnen.

Ook heeft de auteur van de Bomenkaart Vondelpark, Hans Homburg, een artikel in zijn blog geschreven over deze kapronde. Bestudeer vooral ook zijn kaart met betroffen bomen.

Lees meer...

Jonge Ooievaars Uitgekomen

Snaveltje van het eerste jong (foto Marianne Oosterhuis)

Vondelpark: 5 mei 2019

De webstek van ooievaars020.nl meldt dat het eerste jong van het ooievaarsstel is waargenomen.

De foto is genomen door Marianne Oosterhuis, en daarop is het snaveltje duidelijk zichtbaar. Onduidelijk is of er een tweede jong zichtbaar is aan de rechterkant van de foto.

Het ooievaarsstel maakt al sinds het oprichten van de paal gebruik van het nest. Het mannetje wordt Manke Nelis genoemd, omdat hij nauwelijks kan lopen door een afwijking in een gewricht ter hoogte van een knie (op de foto is de verdikking duidelijk zichtbaar). Ondanks deze handicap is Nelis een heel goede vader die zijn taken goed aankan. Vorig jaar brachten Nelis en zijn vrouw 5 jongen groot, wat een hele prestatie is voor ooievaars.

Lees meer...

Vestigt zich een nieuw ooievaarspaar in het park?

Serieuze poging om een nest te maken

Vondelpark: 4 april 2019 door Paul Koene

Het is oorlog in het Vondelpark.

Een nieuw paartje probeert zich te vestigen op een stronk van een dode populier bij de Koeweide.

Het mannetje, ringnummer 5E264, is nog geen twee jaar oud, geringd in Voorburg. Volgens STORK moeten ooievaars ruim over de twee jaar oud zijn voor ze zich kunnen voortplanten. Dit mannetje trekt zich niets van dit weetje en paart er lustig op los.

Of deze stronk een goede plaats voor een nest is, valt te bezien. Een zuchtje wind en alle takken liggen op de grond.

Verder worden de nieuwkomers niet geaccepteerd door Manke Nelis. Manke Nelis en zijn vrouw broeden al vele jaren op de paal in het nabijgelegen veldje, de Schapenweide. Nelis heeft ook al een paar keer takken van dit nieuwe nest verwijderd. De afgelopen avonden hebben er heftige vechtpartijen plaatsgevonden tussen Manke Nelis en het mannetje van het nieuw paartje. Gisterenavond werd gewonnen door het nieuwe mannetje en moet Nelis afdruipen, maar ik denk niet dat deze oorlog al voorbij is.

Nelis en zijn vrouwtje zijn op 24 maart begonnen met broeden.

Zie verder meer foto's en het vervolg.

Lees meer...

Wordt het Blauwe Theehuis een Biertuin?

Een montagefoto van hoe een biertuin eruit zou kunnen gaan zien

Vondelpark: 6 september 2018

Net terug van vakantie werd de redactie gebeld door een omwonende met de informatie dat een horecavergunning was aangevraagd waarin stond dat het Blauwe Theehuis omgebouwd zou worden tot een Biertuin. Die dag zou de laatste zijn dat nog een zienswijze ingediend zou kunnen worden. Daarom werd dus afgaande van de aanvraag die hierover ingediend was namens de redactie van hetVondelpark.net een bezwaarschrift ingediend.

Een dag later werden wij door de uitbaters van het Blauwe Theehuis uitgenodigd om samen met andere verontruste buurtbewoners een voorlichtingsavond bij te wonen waar de uitbreidingsplannen nader toegelicht zouden worden. Het werd een tumultueuze avond, waarbij de bewoners luidruchtig hun ongerief uitten over ongeveer alles wat in het verleden in het Vondelpark fout is gegaan. Toen de gemoederen wat bekoelden kregen de uitbaters de gelegenheid om hun ideeën uit te leggen.

Lees meer...

HELP - Ik Heb een Pad in de Tuin!

Veel tuinen in Zuid zijn niet paddenvriendelijk

Vondelpark: 1 april 2018 door de Werkgroep Paddentrek

Deze hulpkreet krijgen de vrijwilligers die bezig zijn met de paddentrek in het Vondelpark vaak. Daarom heeft het Natuur- en Milieuteam Zuid een werkgroep opgericht om bewoners met deze vraag te hulp te staan. Het is namelijk wettelijk verboden padden en kikkers te vangen en ergens anders uit te zetten. Ze horen in uw tuin, en sterker nog; het is goed voor uw tuin om deze dieren te hebben. Padden en kikkers zijn enorme veelvraten, en daarom zult u veel minder last hebben van slakken en insecten, en ander klein levend gekruip.

De werkgroep bestaat uit ervarings-deskundigen die ook helpen bij de paddentrek in het Vondelpark, en bereid zijn bij u langs te komen om tips te geven hoe u uw tuin padvriendelijk kunt inrichten. En wees gerust, u hoeft van uw tuin geen veenmoeras of een jungle te maken, meestal zijn een paar aanpassingen voldoende.

Heeft u een amfibie-vriendelijke tuin, dan is de werkgroep ook geïnteresseerd om van u te horen welke voorzieningen u heeft getroffen, en hoe dat werkt.

Op de foto van Google-Satellite ziet u dat de tuinen in Zuid behoorlijk versteend zijn. Er kan nog heel wat gewonnen worden.

Lees meer...

Naar boven