Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Vrijwilligers voor de Paddentrek Gezocht

Vrijwilligers aan het werk bij de Paddentrek

Een bijzonder natuurfenomeen in het Vondelpark ieder voorjaar is wel de Paddentrek. In de periode van eind februari tot begin april gaat een dappere groep vrijwilligers iedere avond door regen en wind padtrouilleren om de amfibieën een veilige tocht te garanderen van hun overwinteringsplaats naar de paarpoelen. Het grootste gevaar lopen deze beestjes tijdens het oversteken van de brede lanen. Verstijfd door de winterkou zijn ze nog erg traag, en omdat de fietsers en sporters ze moeilijk kunnen zien worden ze vaak verpletterd onder wiel of schoen. Nog in 2006 was de amfibie zo goed als uitgestorven in het Vondelpark, maar sinds er mensen zijn die de beestjes helpen, is de populatie daarna ieder jaar bijna verdubbeld tot een aantal getelde exemplaren van 1200 vorig jaar.

Niet alleen doet de paddenbegeleider dus erg nuttig werk, het is nog leuk ook. Als je na een tijdlang zoeken eindelijk je eerste padje angstig aan de kant van de weg ziet zitten, en hem voorzichtig oppakt om in je emmertje te stoppen, geeft dat een bijzonder gevoel. En vooral als je hem even later weer uitzet aan de rand van de poel, waar de vrouwtjes luid knorrend op hem zitten te wachten!

Ook kinderen (onder begeleiding van ouderen) zijn welkom. Ze vinden het niet alleen leuk, pedagogen kunnen er ook meteen een leerzaam biologielesje aan vastknopen. Een enkele keer komt er zelfs een hele klas meehelpen.

Niet alleen is het werk van de vrijwilligers erg leuk en nuttig, ook dient het de wetenschap. Alle waarnemingen die gerapporteerd zijn door de vrijwilligers worden ter beschikking gesteld aan de landelijke paddenwerkgroepen.

De paddentrek vindt plaats tussen eind februari en begin april, iedere avond vanaf de schemering. De kikkers, padden en salamanders hebben begeleiding nodig tot een uur of 9 's avonds, waarna het rustiger wordt in het park.

Wat doe ik om te helpen met de Paddentrek?

Lees meer...

Door de Storm is het Vondelpark gesloten

Stormschade na een vorige storm

Vondelpark: 9 februari 2020

Op maandag, 10 februari 2020 in de vroege ochtend is het Vondelpark weer geopend

Op zondag, 9 februari 2020 is het Vondelpark gesloten vanwege de verwachte zware storm. Bij het schrijven van dit artikel is het al windkracht 7, en de verwachting is dat het tot de avond harder gaat waaien. Veel bezoekers reageerden verontwaardigd toen de politie de bezoekers sommeerde het park te verlaten.

Maar de afsluiting is wel terecht. Het Vondelpark is een veenbos. De bomen staan in slappe modder, en staan nu na de vele regen van de afgelopen tijd zelfs nog onstabieler. Vooral bij populieren en wilgen is de kans groot dat er onverwacht een flinke tak afbreekt. Het algemene advies van de redactie is nooit het park in te gaan bij harde wind. De risico's dat een tak op je valt is gewoon te groot.

Lees meer...

De Klimbrug Wordt Vernieuwd

Laatste uren van de Klimbrug

Vondelpark: 27 december 2019

In 2010 werd de Klimbrug geopend. Het was een luchtbrug, verscholen tussen de bomen, waar kinderen in konden klimmen om de bomen op gelijke hoogte te kunnen bekijken. En op sommige plekken kon je tussen de bomen door genieten van het uitzicht op de Speelweide.

Het werd intensief gebruikt, wat tot slijtage leidde. Vanwege veiligheidsoverwegingen moest het bouwwerk op korte termijn weggehaald worden. En dat is inmiddels gebeurd.

De foto (Gemeente Amsterdam) is vlak voor de sloop gemaakt. Op de achtergrond het gele sloopapparaat die de brug neer zou halen.

De gemeente plaatst eenzelfde soort luchtbrug terug dat langer mee gaat dan de vorige. Ook is er de eis voor gebruik van duurzame materialen. Voor het toestel moet dan ook een nieuw ontwerp komen. Naar verwachting is de nieuwe klimbrug pas weer in het voorjaar weer herbouwd.

Lees meer...

Eerste Paal Nieuw Vondeltuinpaviljoen Geslagen

Eerste paal voor het nieuwe paviljoen

Vondelpark: 18 december 2019

Afgelopen maandag, 16 december 2019 werd de eerste paal geslagen voor een nieuw paviljoen in de Vondeltuin. Dat is het Horeca-terras bij de ingang van de Amstelveenseweg.

De rommelige houten bouwsels die er lange tijd stonden zijn in middels afgebroken, en daarvoor in de plaats komt een modern, stijlvol en in de omgeving verantwoord nieuw houten paviljoen met veel glas. Ook het terras zal worden opgeknapt.

Snoephuisje

Lees meer...

Monumentale Uilenwilg Omgevallen

Uilenwilg is omgevallen

Vondelpark: 14 december 2019

In de ochtend van maandag, 9 december 2019 is plotseling een oude wilg omgevallen. Hoewel hij niet op de lijst van zieke bomen stond bleek hij helemaal hol en is bij de storm van zondagnacht omgeknakt. Gelukkig is hij op het grasveld gevallen, bij een andere windrichting zou hij op de weg terechtkomen en hadden er slachtoffers kunnen vallen.

Deze oude wilg is twee jaar geleden uit voorzorg nog gesnoeid zodat hij minder wind zou vangen.

Het is een bijzondere boom omdat door het grote aantal holen, het plaats bood voor de nesten van veel grotere vogels. De meest bijzondere vogel was wel de bosuil, in deze boom zijn door de jaren heen minstens 10 uilskuikens geboren. Wij hebben de boom met zijn holen zorgvuldig geïnspecteerd, maar gelukkig zijn er geen dieren aangetroffen.

De bosuil zal nu een andere plek moeten vinden om te broeden. De vogelwerkgroep van het (destijds) NMT-Zuid heeft ooit een uilenkast in de Koeweide opgehangen, waar tot nu toe de bosuil nog nooit gebroed heeft. Zodra de bosuil een nieuwe broedplaats gevonden heeft gaan we dit niet bekendmaken om Harry-Potter-fans weg te houden...

Lees meer...

Een Publieke Bomenschouw

Door op de boom te kloppen wordt een echogolf opgewekt en geanalyseerd

Vondelpark: 7 december 2019

Bomen in het Vondelpark worden niet oud. Het park is gebouwd op een veenmoeras. Het heeft slappe zurige grond, hoog grondwater, en door de bezoekersdruk en zwaar verkeer is de toplaag samengedrukt. En door de afgelopen droge zomers is de bodem sterk ingeklonken. Door al deze factoren worden de bomen in het park niet oud, gemiddeld rond de 50 tot 70 jaar.

Na ongeveer 50 jaar wordt de boom ziek, wortels worden aangetast door het vocht in de bodem, de bast beschadigt waardoor de boom bevattelijk wordt voor schimmels. Het hout gaat dan rotten en na gemiddeld 70 jaar valt hij om.

Voordat het zover is moet er een noodkap toegepast worden. Alle bomen in het park (en in de gehele stad) worden jaarlijks gecontroleerd, en de zwakke bomen zelfs vaker. Dan komt er een kaplijst uit. Daar staan dan tientallen bomen op -soms wel tegen de 100, wat onder het publiek tot veel beroering leidt.

De Vrienden van het Vondelpark hebben naar aanleiding van de vorige kaplijst een contra-expertise laten uitvoeren. Daarbij bleek inderdaad dat bij een paar bomen een kap nog niet helemaal nodig bleek. De vereniging oogstte met deze actie veel succes in de media en onder het publiek. Maar helaas zul je zien dat deze bomen over een jaar of wat alsnog op de noodkaplijst komen. De hele procedure zal uiteindelijk niets blijken op te leveren.

Een bomenschouw

Lees meer...

De Jaarlijkse Nestkastenronde

Luis bekijkt de inhoud van de nestkast

Vondelpark: 29 november 2019

Verspreid in het Vondelpark hangen betonnen nestkasten. In het najaar moeten deze schoongemaakt worden. Het bouwen van een nestje is voor de vogels een enorm werk, en je zou zeggen dat het jammer is dat al dat werk ik een keer vernietigd wordt bij het schoonmaken. Maar een oud nest zit vol met ongedierte, luizen, oorwurmen, spinnen, en divers klein spul dat zich tegoed zou doen aan het bloed van de jonge kuikentjes.

Daarom gaat de ecologisch medewerker van het Park, Luis, samen met de vrijwilligers van Groene Buurten ieder najaar alle kasten langs. Iedere kast wordt van de boom gehaald, grondig geïnspecteerd en daarna helemaal schoongemaakt. Aan de vorm en materiaal van het nestje kan gezien worden welke vogel erin gebroed heeft. Een enkele keer treffen wij nog enkele niet uitgekomen eitjes aan, of een dood kuiken die niet uitgevlogen is. Ook zien we of de kast nog gebruikt wordt door overnachtende vogels.

Iedere kast heeft een eigen nummer, en van de waarnemingen wordt een verslagje voor de wetenschap gemaakt.

Inmiddels zijn alle kasten schoongemaakt, en treffen de vogeltjes weer een schone kast aan op een nieuw nestje te kunnen maken!

Lees meer...

Nieuwe Bijenkorf van Smart Beeing

De Nieuwe Bijenkorf

Vondelpark: 7 juli 2019

Op de Schapenweide (dit is dezelfde weide waar ook de ooievaars broeden) is kort geleden een bijzondere bijenkorf geplaatst. Het is een handgemaakte rieten korf, die geplaatst is onder een indrukwekkende houten stellage.

In de korf huist een honingbijenvolk die ooit in het wild aangetroffen werd. Volgens de imker zijn de bijen donker-zwart van kleur, wat duidt op dat ze enigszins verwilderd zijn.

De korf was bij plaatsing helemaal leeg, de bijen gaan zelf hun raten aanmaken. De honing zie ze dan verzamelen mogen ze zelf houden, de honing wordt door mensen niet geoogst. Hoewel de Schapenweide vol met bloemen staat, worden de bijen de eerste weken nog even bijgevoerd via een emmertje suikerwater.

De club met naam Smart Beeing heeft deze korf geplaatst.

Lees meer...

Grote Luìs en Kleine Ruud

De jonge ooievaars worden geringd

Vondelpark: 22 juni 2019 met hulp van Paul Koene

Grote Luìs en Kleine Ruud zijn de namen die op vrijdag, 14 juni 2019 gegeven werden aan de twee overgebleven jonge ooievaars.

Deze keer verliep het ringen zonder publiek. Met een hoogwerker werden de ooievaartjes uit het nest gehaald en op de grond gemeten, gewogen en geringd door ooievaarsexpert Engbert van Oort. Ze bleken in goede conditie te zijn. Het overleden jong lag nog op het nest. Het vergane lijkje werd verwijderd en de vervuilde nestbodem werd vervangen door vers riet en gras. De oorzaak van overlijden kon niet worden vastgesteld.

Lees meer...

Grote Kap van populieren

Monumentale populieren bij de van Eeghenlaan

Vondelpark: 6 juni 2019

De populier was in de jaren '50 een geliefde boom bij groenbeheerders, omdat het snel groeit en dus veel boom in korte tijd levert.

Maar het hout van de populier is zacht en bros, door houtrot kunnen zwakke plekken ontstaan, en de inmiddels 70 jaar oude bomen zijn echte windvangers geworden. Spontaan kunnen takken afbreken, en vooral in het Vondelpark kunnen door de slappe grond deze bomen makkelijk omwaaien bij een storm.

In juli 2015 was er een Zomerstorm die tot gevolg had dat veel populieren omwaaiden, waarna al veel zwakke bomen via een noodkapprocedure weggehaald werden. Wie weet zich nog de fraaie singel van populieren achter het Vondelbeeld te herinneren?

Op dit ogenblik ligt er een stedelijk plan om risicovolle populieren in de stad te vervangen door andere bomen. Ook het Vondelpark krijgt hier binnenkort mee te maken.

De redactie heeft contact opgenomen met de Gemeente, waar de kaplijst werd doorgenomen. Alle bomen in het park zijn stuk voor stuk gecontroleerd. Gezonde en stabiele bomen, maar te grote windvangers worden gesnoeid, zwakke bomen worden weggehaald. Alle gekapte bomen zullen vervangen worden door andere soorten.

Onze conclusie is dat we het eens zijn met de noodzaak van deze operatie. Op dinsdag, 11 juni 2019 wordt met de werkzaamheden begonnen.

Ook heeft de auteur van de Bomenkaart Vondelpark, Hans Homburg, een artikel in zijn blog geschreven over deze kapronde. Bestudeer vooral ook zijn kaart met betroffen bomen.

Lees meer...

HELP - Ik Heb een Pad in de Tuin!

Veel tuinen in Zuid zijn niet paddenvriendelijk

Vondelpark: 1 april 2018 door de Werkgroep Paddentrek

Deze hulpkreet krijgen de vrijwilligers die bezig zijn met de paddentrek in het Vondelpark vaak. Daarom heeft het Natuur- en Milieuteam Zuid een werkgroep opgericht om bewoners met deze vraag te hulp te staan. Het is namelijk wettelijk verboden padden en kikkers te vangen en ergens anders uit te zetten. Ze horen in uw tuin, en sterker nog; het is goed voor uw tuin om deze dieren te hebben. Padden en kikkers zijn enorme veelvraten, en daarom zult u veel minder last hebben van slakken en insecten, en ander klein levend gekruip.

De werkgroep bestaat uit ervarings-deskundigen die ook helpen bij de paddentrek in het Vondelpark, en bereid zijn bij u langs te komen om tips te geven hoe u uw tuin padvriendelijk kunt inrichten. En wees gerust, u hoeft van uw tuin geen veenmoeras of een jungle te maken, meestal zijn een paar aanpassingen voldoende.

Heeft u een amfibie-vriendelijke tuin, dan is de werkgroep ook geïnteresseerd om van u te horen welke voorzieningen u heeft getroffen, en hoe dat werkt.

Op de foto van Google-Satellite ziet u dat de tuinen in Zuid behoorlijk versteend zijn. Er kan nog heel wat gewonnen worden.

Lees meer...

Naar boven