Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Herfststormen: Door mogelijk afbrekende takken en omvallende bomen is het verblijf in het Vondelpark riskant.

De Sint Maartenoptocht

Archieffoto van de optocht

Vondelpark: 19 november 2017 door Rene Bras

Op zaterdag, 11 november 2017 was het weer feest. Onder leiding van het orkest Toeters en Bellen liepen honderden kinderen met hun ouders de Sint Maarten optocht in het Vondelpark. Het is een traditie die al meer dan dertig jaar oud is. Met lampionnen en andere verlichting gaat de optocht in een lang lint door het park. Op sommige plaatsen wordt even stilgestaan en zingen de kinderen begeleid door het orkest "Sinte Sinte Maarten", "Mijn kaarsje brandt zo helder" en "Sinte Maarten is de dag".

We hopen jullie volgend jaar allemaal weer terug te zien.

Lees meer...

Alv van de Vrienden van het Vondelpark

De verouderde website van de Vrienden van het Vondelpark

Vondelpark: 17 november 2017

Na een eerdere oproep (Zie Vergadering Over De Toekomst Van De Vrienden Van Het Vondelpark) hebben rond de 80 leden gereageerd door het bestuur op te roepen deze vergadering zo spoedig mogelijk te organiseren. Dit is inmiddels gebeurd.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 23 november om 20:00 uur in Huis voor de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10, Amsterdam

Deze oud-bestuursleden hebben een reddingsplan opgesteld die tijdens deze vergadering ter tafel zal komen. Dit plan behelst dat er een nieuw bestuur zal moeten aantreden, die administratief orde op zaken moet gaan stellen, en een definitief bestuur moet benoemen. Binnen zes maanden moet de vereniging weer de onafhankelijke organisatie zijn die de belangen van de bezoekers van het park behartigt, zoals het al bijna 30 jaar met succes gedaan heeft.

Wij hebben niet het idee dat de aankondiging van de vergadering bij alle leden aangekomen is, vandaar via deze weg deze oproep. Bent u lid van de vvvp, dan is het belangrijk dat u uw stem laat horen, want zoals het er nu naar uitziet dreigt de vvvp opgeheven te worden. Lid bent u als u zich ooit hebt opgegeven als lid, ook als u een achterstand aan contributiebetalingen heeft. Bent u van plan te komen, dan is het prettig als u uw komst aankondigt per mail aan alv@hetVondelpark.net .

Bent u verhinderd, dan is het belangrijk dat u een ander lid machtigt met uw stem. Stuur daarvoor een mail aan alv@hetVondelpark.net met de mededeling dat u een ander lid machtigt om namens u uw stem uit te brengen. Kent u andere leden van de vvvp, breng ze dan op de hoogte van deze vergadering, en de noodzaak om deze te bezoeken.

Een Nieuw Bestuur

Lees meer...

Subsidie voor de Koeweide is Veiliggesteld

Tijdens het inspreken toont Johan Klein aan hoeveel activiteiten het NMTZuid organiseert

Vondelpark: 5 oktober 2017 door Simone Sikking ism de Redactie

Als sinds de tijd dat de Koeweide een natuurgebied werd, heeft het Natuur- en Milieuteam Zuid (NMTZuid) een grote groep vrijwilligers georganiseerd om het arbeidsintensieve onderhoudswerk te helpen verrichten. Later verzorgde het NMTZuid excursies, en leidde daarvoor een grote groep vrijwilligers op tot natuurgids.

Het NMTZuid heeft ook een medebeheerscontract met het Stadsdeel gesloten, en zo kan de Koeweide zich in alle glorie verder ontwikkelen tot dit unieke natuurweidegebied in het centrum van Amsterdam.

Intussen organiseert het NMTZuid jaarlijks enkele open dagen, de jaarlijkse slootjesdag, en ontvangt het vele schoolklassen. Steeds worden de bezoekers rondgeleid door de enthousiaste schare van de vrijwillige natuurgidsen.

Al deze activiteiten kosten geld, en ieder jaar opnieuw moet er weer gelobbyd worden om het budget voor de Koeweide veilig te stellen.

Lees verder voor het persbericht van NMTZuid:

Lees meer...

Stormschade Treft Voornamelijk Moerascipressen

Schade aan moerascipressen bij de Brandbrug

Vondelpark: 15 september 2017

De eerste herfststorm was afgelopen week een feit. De schade viel deze keer mee. Normaal vallen bij iedere storm een aantal bomen om maar dat is deze keer niet gebeurd. De schade is beperkt gebleven bij een paar moerascipressen (Taxodium distichum); de bomen bij de Brandbrug, en die aan het Volt-terrein. Er zijn takken afgebroken, en bij enkele bomen is ook de stam geknakt. Deze bomen hebben hard hout, maar het is tegelijk ook bros en daarom breekt het snel bij grote belasting.

Tijdens de laatste Zomerstorm in 2015 was er veel schade aan populieren, en daarom heeft men daarna besloten veel van deze kwetsbare bomen te kappen.

Lees meer...

Het Parkreglement

Weer een nieuw bord bij de ingangen van het park

Vondelpark: 31 augustus 2017

Het onlangs afgekondigde barbecueverbod wordt goed nageleefd. Iedereen kent nu het dit feit door de enorme publiciteit hierover en de borden die bij de voormalige barbecueweides geplaatst zijn.

Maar toch is dat kennelijk niet voldoende want opeens er weer een nieuw bord bij de ingang van het Vondelpark. Het is een rond bord met rode rand met daarin een barbecue met een smakelijk worstje geschilderd. Als je probeert op te zoeken wat dit bord precies betekent kom je het nergens tegen.

Wij houden het er dan maar op dat de betekenis zou zijn Gesloten voor gebraden worstjes. Maar gelukkig is er vlak onder een ander bord die de betekenis nog eens uitlegt: Het is niet toegestaan te barbecueën in het hele Vondelpark. Artikel 3.6 van het Parkreglement.

Daaronder hangt een ander 'Gesloten' bord, waarop te zien is dat mensen niet mogen bongo-trommelen, er niet trompet gespeeld mag worden, en muziek via luidsprekers mag klinken. Ook mogen er geen marktkramen worden geplaatst.

Dit laatste bord is al heel oud. Rond 2007 was de onduidelijke betekenis van het bord al een punt van overleg op de agenda van het overleg tussen de Vrienden van het Vondelpark en de Wethouder Groen van Stadsdeel Oud-Zuid. De wethouder moest destijds toegeven dat het bord onduidelijk was, en besloot nieuwe borden bij de ingangen te plaatsen. Op die borden stond toen eenduidig aangegeven wat mag en niet mag. Een van de punten was dat Barbecueën mag, maar uw afval in de afvalbak. Dat was tevens de start van de BBQ-hype in het park.

Nu tien jaar later is het barbecueën verboden, en het oude onduidelijke bord teruggeplaatst. Kortom, men is nu weer terug bij af...

Lees meer...

De Noodtoiletten in de Zomer

Toilet bij de Frederiksstraat

Vondelpark: 23 juni 2017

Sinds enkele jaren worden in het park op meerdere plaatsen noodtoiletten geplaatst. Met de toenemende drukte van bezoekers die ook een six-pack of een fles rosé meenemen, werd het wildplassen in de bosjes een probleem. De stank van urine was op een zomeravond vaak niet te harden.

Daarom zijn er ieder zomerseizoen toileteenheden geplaatst. Het is een betonnen plaat met een plaskruis en een dixie, en omhuld door een hoog hek. Het wildplassen is nu wat minder, maar die toiletten zorgen zelf ook weer voor overlast. Ondanks dat ze iedere dag grondig worden schoongemaakt, zijn ze erg vuil en stinken vaak. De afvoer van de plaskruizen is vaak verstopt, de urine loopt over, en de dixies worden ook vaak vies achtergelaten.

Dit jaar zijn er duidelijk minder toiletten geplaatst. Over een toileteenheid in het bijzonder heeft de redactie al meerdere klachten ontvangen van de omwonenden. Het is het toilet bij de Frederiksstraat. Het staat precies tussen de twee enige bankjes in de buurt, en vanaf het bankje wordt alle uitzicht op de prachtige weide erachter volledig ontnomen. Op de foto ziet u het weggebrande gras, veroorzaakt door een overstroming van de plaskruis.

Lees meer...

De Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop op de Picassoweide

Vondelpark: 8 mei 2017

Deze plant is 100 jaar geleden geïmporteerd uit Japan als sierplant voor de tuin. Het is een mooie plant die een beetje lijkt op bamboe, en bloeit in augustus met kleine witte bloempjes in trosjes. Toch ben je niet blij als het in jouw tuin groeit, want het woekert verschrikkelijk en je krijgt het nooit meer weg.

In het Vondelpark groeit het op verschillende plaatsen, het meest op en rond de Picassoweide. Hier wil men het eigenlijk ook bestrijden, maar dat is moeilijk. Gebruik van gif is taboe, en maaien maakt de kans op verspreiding alleen nog maar groter. Het snoeimateriaal moet namelijk afzonderlijk vernietigd worden, want als het tussen ander tuinafval komt is de gehele composthoop besmet.

De hoveniers concentreren hun werk op het bestrijden van de Reuzenberenklauw, die ook overal in het park woekert. Het extra probleem van deze plant is dat het sap uitermate giftig is. Als de plant beschadigd raakt, en het sap komt op jouw huid, dan geeft het onder invloed van zonlicht grote brandblaren.

Op de foto staan enkele Japanse Duizendknoop planten die rond een tweetal jonge bomen groeien. Kennelijk is bij het aanbrengen van nieuwe grond bij de bomen deze plant geïntroduceerd.

Zie op deze kaart de verspreiding van de Japanse duizendknoop in Amsterdam.

Lees meer...

Het Evenementenbeleid

Vondelpark Openluchttheater

Vondelpark: 29 september 2016

Het Parkenoverleg is een samenwerkingsverband van alle Park- en Tuingroepen in Amsterdam. Het zorgt ervoor om expertise die verspreid is in de verschillende groengroepen te combineren, en zo met een stem op te treden naar beleidsmakers en bestuurders in Amsterdam. De redactie van hetVondelpark.net heeft namens het Vondelpark zitting in dit overleg. Zo heeft het Parkenoverleg naar aanleiding van de Agenda Groen een Groenmanifest opgesteld, bestaande uit tien punten. Naar aanleiding van dit manifest hebben verschillende politieke partijen amendementen op de Agenda groen ingediend.

Uitvloeisel van de Agenda Groen is het Festivalbeleid. Sinds wethouder Choho (D66) over het groen in Amsterdam gaat, wordt er anders aangekeken tegen het groen in Amsterdam. Het Parkenoverleg maakt er zich zorgen over. Zo lijkt het er sterk op dat er extra bezuinigd wordt op groen in de stad, en het gat opgevuld gaat worden door het geld dat extra festivals in parken gaan opbrengen. Daarvoor zouden dan de parken aangepast moeten worden, door versterkt gras, bredere wegen geschikt voor zware vrachtwagens, oprekking van normen betreffende hinder, en versobering van de natuurwaarden (onderhoud). Het Parkenoverleg ziet dit met lede ogen aan. Liever zouden zij zien dat festivals buiten dicht bewoond gebied georganiseerd worden, op speciaal daarvoor aangelegde terreinen in niet kwetsbaar gebied.

Locatieprofielen

Lees meer...

Naar boven