Nieuws over activiteiten uit het Vondelpark

Activiteiten in het Vondelpark

Hoofdlijnen van de meest recente artikelen, of bekijk een complete index van Activiteitenniews


Parkenoverleg presenteert het Groenmanifest

Verschraling van het Groen in Amsterdam (Foto: Parkenoverleg)

Vondelpark: 22 april 2015

Sinds ongeveer een jaar of twintig zijn de groengroepen van Amsterdam verenigd in een overkoepelende organisatie, het Parkenoverleg Amsterdam. Dit Parkenoverleg functioneert als een soort van denktank voor de deelnemers. Het komt meerdere keren per jaar samen, en tijdens deze vergaderingen wordt besproken hoe men het hoofd kan bieden aan de diverse plannen van ambitieuze bestuurders die de groengebieden bedreigen. Ook worden regelmatig lezingen gehouden door juridische- en natuurexperts om deskundigheid te bevorderen van de deelnemende groengroepen. Voor het Vondelpark is in het Parkenoverleg de redactie van hetVondelpark.net vertegenwoordigd. Door de activiteiten van het Parkenoverleg hebben veel groengroepen grote successen weten te behalen met hun acties, desondanks is deze organisatie voor buitenstaanders vrijwel onbekend.

De laatste tijd constateert het Parkenoverleg dat de druk op het groen in Amsterdam enorm toeneemt. Niet alleen nemen de bezoekersaantallen toe, ook door de manier van recreatie zien wij dat de aangerichte schade toeneemt. Daartegenover zien wij dat op het groenonderhoud enorm wordt bezuinigd. Parken en plantsoenen worden heringericht en verschraald zodat het onderhoud goedkoper wordt, en er wordt naar andere inkomstenbronnen gezocht bij commerciële ondernemers, zodat je overal in de stad festivals in kwetsbare groengebieden georganiseerd ziet worden. Ook voor het Vondelpark is men op zoek naar sponsors.

Het Parkenoverleg is vastberaden daar een halt aan toe te roepen, en heeft besloten vaker naar buiten te treden, ook direct met de Amsterdamse politiek contacten te leggen. Om niet iedere keer onze standpunten te moeten formuleren hebben wij een Groenmanifest opgesteld, dat als leidraad dient voor standpunten die het Parkenoverleg en de aangesloten groepen innemen. Het Groenmanifest bestaat uit tien essentiële punten voor stadsgroen, en is hieronder te lezen. Inmiddels hebben alle parken- en groengroepen dit manifest ondertekend, waaronder namens het Vondelpark ook de Vrienden van het Vondelpark. Ook u kunt nu het Groenmanifest ondertekenen, zie de link hieronder.

Lees meer...

Is Dit de Pont des Arts?

Liefdesslotjes aan het hek van de Iepenbrug

Vondelpark: 26 januari 2015

Als je met je vriendin in Parijs bent, koop je een koperen hangslotje, en laat jouw naam en die van je vriendin erin graveren. Dan loop je naar de Pont des Arts, klikt het slotje vast aan het hek van deze brug en gooit het sleuteltje in de Seine. Daarmee is je liefde verzekerd voor de eeuwigheid (Althans, als het sleuteltje niet weer opgedoken wordt)

Deze rage heeft zich in de afgelopen jaren verspreid door heel Europa. Afgelopen zomer zag ik de lange spoorbrug in Keulen over de Rijn helemaal volhangen met slotjes. Ook in het centrum van Amsterdam, de brug over de Groenburgwal, moest eraan geloven. Afgelopen zomer heeft iemand die zich kennelijk ergerde aan de slotjes, deze groen gespoten.

Nu is het ook gesignaleerd in het Vondelpark. Op de Iepenbrug, de brug tussen het Blauwe Theehuis en de Vondelstraat zijn al de eerste slotjes aangetroffen. Het zijn er nog niet zoveel, laten we hopen dat het hierbij blijft.

Lees meer...

Wereldmeisjesdag

In deze boom hingen de BH's

Vondelpark: 12 oktober 2014

Dit jaar werd de internationale meisjesdag gevierd in het Vondelpark. In een kastanjeboom bij het Blauwe Theehuis hebben tientallen meisjes hun BH aan de wilgen gehangen.

Na ruim 130 jaar is het voor Nederlandse vrouwen vanzelfsprekend om te mogen studeren. Helaas krijgen niet alle meisjes en vrouwen op de wereld de kans om naar school te gaan, laat staan vervolgonderwijs te volgen. Afgelopen zaterdag, 11 oktober 2014 was het de perfecte gelegenheid om stil te staan bij alle meiden wereldwijd die niet dezelfde kansen krijgen als wij hier in Nederland.

Door middel van een expositie van bh’s in het Vondelpark in Amsterdam wordt aandacht gevraagd voor dit wereldwijde probleem. De bh’s staan symbool voor de kracht, diversiteit en schoonheid van de vrouw, welke niet altijd tot uiting mogen komen of zelfs worden onderdrukt. Gedurende de hele dag kwamen jonge vrouwen langs om hun bijdrage te leveren door hun bh's aan de slingers te bevestigen. Sta zo samen met ons stil bij de meiden die niet de mogelijkheid hebben om hun dromen uit te laten komen. Geef jonge vrouwen een kans!

De bh's zullen worden gedoneerd aan Humana.

Lees meer...

Creatief Schommelen

De muzikale schommels

Vondelpark: 20 augustus 2014

In het kader van het grachtenfestival zijn op de weide tegenover het Blauwe Theehuis een groot aantal schommels opgesteld. En bijzonder is dat deze schommels een muziekje maken bij het schommelen. Een sensor registreert de beweging, en aan de hand daarvan stuurt een computer een aangepaste variatie van een melodie naar de luidspreker die boven de schommelaar hangt. Door middel van je schommelritme kun je dus de muziek beïnvloeden.

Een uitdaging die met graagte door vele kinderen aangegaan wordt; op woensdagmiddag waren alle schommels bezet, en enkelen moesten op hun beurt wachten.

Van 10 uur in de ochtend tot 22 uur in de avond kan er geschommeld worden, dus na kinderbedtijd kunnen de volwassenen nog even proberen hoe het ook alweer was...

Lees meer...

Het Jubileumfeest

Iamsterdam is een geldschieter van het feest

Vondelpark: 31 mei 2014

Hoewel het Vondelpark op een zonnige dag zo vol is dat men over de hoofden van de mensen kan lopen, menen velen dat er nog ruimte is voor een groots feest dat nog eens tienduizenden bezoekers extra gaat aantrekken.

Zo heeft IAmsterdam.com zo'n anderhalve ton die zij vergeten waren uit te geven aan de promotie van Amsterdam geschonken aan de organisatoren van een groots jubileumfestival ter ere van het 150 jarig bestaan van het park. Daarop heeft Stadsdeel Zuid het bedrag verdubbeld tot driehonderdduizend euro's. Kom daar nog eens om in deze tijden van bezuiniging...

En meteen was het grote graaien begonnen. Vele organisaties hadden de wildste plannen ingediend om hun feestje in het park te vieren. En daarbij komt dat de meeste van deze clubs geen enkele relatie hebben met het park, en de uitvoering van hun plannen niet samengaan met de waarden van dit groengebied.

Tot deze conclusie kwamen ook de Vrienden van het Vondelpark, bij monde van de voorzitter, Jan Kienhuis, met wie de redactie een gesprek had. "Toen we inzage hadden in alle aanvragen voor het jubileumfeest was onze eerste gedachte 'dit kan echt niet', en op ons advies ging er een streep doorheen. Wij streven naar een feest op maat, alleen met de mensen die iets speciaals met het park hebben. We hebben Koningsdag gehad -dat was al een te grote drukte, en nu komt het Jubileumfeest. Daar trekken we een enkele dag voor uit. Op middernacht moet het stil zijn, en dan willen we de rest van het jaar geen onzin."

De Vrienden van het Vondelpark hebben dus de regie overgenomen, en besteden de uitwerking uit aan het evenementenbureau Kingcanary. Waar de drie ton heengaat is de redactie niet duidelijk geworden, want van de deelnemers die overgebleven zijn en het publiek wordt een extra sponsorbijdrage verlangd, en de medewerkers op die dag moeten gratis werken.

Zo is er Albert Heijn die uit eigen zak een grootse picknick gaat organiseren, er wordt de grootste Bootcamp georganiseerd waar je als deelnemer 5 euro moet betalen voor nieuwe sportfaciliteiten in het park, en zo maar door.

Tijdens het jubileumfeest op 14 juni zullen volgens Jan Kienhuis naar verwachting maximaal 60.000 bezoekers komen: "Dat is iets meer dan op een zonnige zaterdagmiddag, maar veel minder dan op Koningsdag." Op onze vraag of hiermee niet gebroken wordt met het motto van de vereniging 'Een Groene Oase van Rust' (uit punt 1 van de verenigingsstatuten) geeft Jan het verweer: "Juist op deze dag prenten we de bezoekers duidelijk in dat ze hun rommel moeten opruimen, de muzikanten dat ze niet te hard spelen, en dat iedereen zich goed gedraagt. Zo duidelijk dat ze dat de rest van het jaar niet meer zullen vergeten". Ondanks dat blijft bij ons het gevoel dat de Vereniging zijn eigen principes flink heeft verruimd voor dit feestje.

Tot zover de informatie die wij kunnen geven. Wij hadden graag nog een gesprek met Kingcanary gehad om uit te zoeken waar die drie ton nou precies aan besteed is, maar ons verzoek tot een uitnodiging werd bot geweigerd.

Lees meer...

Meer Activiteitennieuws artikelen in de complete index