Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Belangrijk voor alle Amsterdamse Parkenvrienden:
Lees en onderteken het Groenmanifest!

De Eerste Jonge ooievaars Gezien

Twee paar snavels die net boven de rand uitsteken

Vondelpark: 13 mei 2015

De winter is voor de Vondelparkooievaars normaal verlopen. Zoals ieder jaar is moeder met de jongen naar het zuiden getrokken, terwijl vader in Nederland bleef om het nest te bewaken. Af en toe was hij op het nest te zien, maar meestal zwierf hij elders. Ook werd hij vaak gezien dat begeleid door een dame. Kenners vermoedden dat dit een vrouw was uit een nest nabij Uithoorn.

Begin mei zouden de eieren uitkomen en sindsdien werden de activiteiten nauwgezet door verschillende waarnemers. Hannah Janssen stuurde de redactie een serie foto's op. Op een van de foto's is duidelijk te zien dat twee paar snavels over de rand van het nest uitsteken. We kunnen dus stellen dat er minstens twee jongen het nest bewonen.

Lees meer...

Parkenoverleg presenteert het Groenmanifest

Verschraling van het Groen in Amsterdam (Foto: Parkenoverleg)

Vondelpark: 22 april 2015

Sinds ongeveer een jaar of twintig zijn de groengroepen van Amsterdam verenigd in een overkoepelende organisatie, het Parkenoverleg Amsterdam. Dit Parkenoverleg functioneert als een soort van denktank voor de deelnemers. Het komt meerdere keren per jaar samen, en tijdens deze vergaderingen wordt besproken hoe men het hoofd kan bieden aan de diverse plannen van ambitieuze bestuurders die de groengebieden bedreigen. Ook worden regelmatig lezingen gehouden door juridische- en natuurexperts om deskundigheid te bevorderen van de deelnemende groengroepen. Voor het Vondelpark is in het Parkenoverleg de redactie van hetVondelpark.net vertegenwoordigd. Door de activiteiten van het Parkenoverleg hebben veel groengroepen grote successen weten te behalen met hun acties, desondanks is deze organisatie voor buitenstaanders vrijwel onbekend.

De laatste tijd constateert het Parkenoverleg dat de druk op het groen in Amsterdam enorm toeneemt. Niet alleen nemen de bezoekersaantallen toe, ook door de manier van recreatie zien wij dat de aangerichte schade toeneemt. Daartegenover zien wij dat op het groenonderhoud enorm wordt bezuinigd. Parken en plantsoenen worden heringericht en verschraald zodat het onderhoud goedkoper wordt, en er wordt naar andere inkomstenbronnen gezocht bij commerciële ondernemers, zodat je overal in de stad festivals in kwetsbare groengebieden georganiseerd ziet worden. Ook voor het Vondelpark is men op zoek naar sponsors.

Het Parkenoverleg is vastberaden daar een halt aan toe te roepen, en heeft besloten vaker naar buiten te treden, ook direct met de Amsterdamse politiek contacten te leggen. Om niet iedere keer onze standpunten te moeten formuleren hebben wij een Groenmanifest opgesteld, dat als leidraad dient voor standpunten die het Parkenoverleg en de aangesloten groepen innemen. Het Groenmanifest bestaat uit tien essentiële punten voor stadsgroen, en is hieronder te lezen. Inmiddels hebben alle parken- en groengroepen dit manifest ondertekend, waaronder namens het Vondelpark ook de Vrienden van het Vondelpark.

Binnenkort gaan wij ook alle groengebruikers oproepen dit manifest te ondertekenen. Op zaterdag, 25 april 2015 is er op het Olympiaplein een Natuur- en Milieumarkt met een tafel van hetVondelpark.net waar er voor iedereen gelegenheid is dit manifest te ondertekenen. U bent welkom op de stand van hetVondelpark.net om ook kennis te maken met de andere activiteiten van de personen achter deze webstek!

Lees meer...

Eerste Kikkerdril van het Jaar

Kikkerdril in de paddenpoel van de Koeweide

Vondelpark: 8 april 2015, bijgewerkt op 14 april 2015

De paddentrek loopt deze dagen nu -na de lange periode van koel weer, op zijn hoogtepunt. De vrijwilligers die iedere avond de paki's van onder de fietswielen redden, halen nu iedere avond meer dan honderd kikkers en padden op.

Afgelopen dinsdag telden de vrijwilligers zelfs meer dan 200 kikkers en ook een aantal padden. Zo veel is er nog nooit op een avond in het Vondelpark naar de poel begeleid. We hadden handen tekort, maar gelukkig werden we geholpen door vele voorbijgangers die van alle kanten op de padtrouillisten afkwamen met een net gevangen kikker in de hand. Overal waar je keek zag je ze. Fietsers moesten licht geïrriteerd plotseling uitwijken voor de kikkers die wij niet snel genoeg van de weg konden halen.

Het eindpunt van de trek is een van de poelen in de Koeweide of de Schapenweide. Dit jaar is er veel kikkerdril afgezet. Paddenstrengen hebben we nog niet gezien. Deze foto is afgelopen maandag gemaakt, en intussen is op meerdere plaatsen in het park kikkerdril gesignaleerd.

Als het warme weer doorzet zullen de padden en kikkers zo snel worden dat ze geen hulp meer nodig hebben bij de oversteek.

Attentie aan de lezers: Neem geen kikkerdril mee uit het Vondelpark. De populatie amfibieën in het Vondelpark is nog steeds uitermate kwetsbaar en dit gedrag kan de soort ernstig benadelen!

Lees meer...

Jonge Uilen

Vier jonge uilen in de namiddagzon

Vondelpark: 5 april 2015

Als de vrijwilligers van de paddentrek in de avond hun rondes lopen zijn ze duidelijk te horen. In het vroege voorjaar zijn ze uit het ei gekropen en als het donker wordt vliegen ze ieder naar een tak en krijsen luidruchtig naar hun ouders om een hapje. Ze zijn in het donker echter moeilijk te zien, soms slechts een silhouet. Daarom was het moeilijk het juiste aantal jongen te schatten.

Tot Hannah Jansen, natuurfotograaf, ze wist vast te leggen. De foto is laat in de middag gemaakt, vlak voor het ontbijt terwijl de uilskuikens even opwarmen in de magere lentezon.

Lees meer...

Naar boven