Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

De Vrijmarkt op Koningsdag

Een kraampje op de Koningsmarkt

Zoals inmiddels traditie is geworden, is ieder jaar Koningsdag 27 april (maar dit jaar op zaterdag, 26 april 2014!) in het Vondelpark een grote vrijmarkt voor kinderen. Het is de gelegenheid voor kinderen om hun oude speelgoed, te klein geworden kleding te verkopen, en hun muzieklessen eindelijk eens om te zetten in klinkende munt. Voor ouders is het de gelegenheid om tweedehands kleren voor hun kinderen te kopen. De vrijmarkt in het Vondelpark op Koningsdag is zeer zeker een bezoek waard, de sfeer is prettig en de prijzen zeer betaalbaar. Om alles in goede banen te leiden heeft het stadsdeel Zuid regels opgesteld. Of ze dit jaar streng gehandhaafd gaan worden is de redactie niet duidelijk.

Om 9 uur in de ochtend worden de grote hekken geopend (de kleine hekken later), en dan kan ieder kind zijn plekje zoeken. De tip van de reactie is een stille plek te zoeken, want op drukke plekken worden de standhouders gewoon onder de voet gelopen, en is handel niet mogelijk. Dat geldt in het bijzonder voor de laan tussen het Paviljoen en ingang Koninginneweg (oude stadsdeelkantoor).

Regels voor de vrijmarkt

 • De avond van tevoren om 20 uur wordt het Vondelpark voor iedereen gesloten
 • Op de ochtend van Koningsdag worden de grote ingangen om 9 uur geopend
 • Alleen kinderen tot 16 jaar mogen spulletjes verkopen, eventueel begeleid door hun ouders
 • Commerciële handel is verboden
 • Vuur maken, bakken of braden is verboden
 • Verkoop van bederfelijke etenswaar is niet toegestaan
 • Alcohol is verboden
 • Geen versterkte muziek
 • Geen bouwsels, tenten of podia
 • Geen spijkers in bomen, en ook geen touwen, staalkabels, of kettingen aan bomen of takken vastmaken
 • Reservering niet mogelijk (afplakken of beschilderen van de straat wordt beboet)

De weg door de Slurf (tussen Stadhouderskade en de brug over de van Baerlestraat) is tijdens Koningsdag geopend, maar vrijmarkt is in de Slurf niet toegestaan. Ook is bij de ingangen naar het park geen vrijmarkt toegestaan.
Op het plein bij het openluchttheater is een politiepost en een EHBO-post.

Verder vraagt de redactie van hetVondelpark.net iedereen de niet verkochte spulletjes niet in het park achter te laten, maar weer terug naar huis te nemen.

Er worden door de Vereniging Vrienden van het Vondelpark vuilniszakken uitgedeeld waarin alle onverkochte rommel in gestopt kan worden.

In de namiddag komt een particulier schoonmaakbedrijf de eigen Vondelparkploeg bijstaan om het Vondelpark op te ruimen.

De Paddentrek in 2014

Kikker in goede handen (Foto: Floor)

Vondelpark: woensdag, 9 april 2014

Dit jaar hadden we weer een langgerekte paddentrek, die zich over een periode van 5 weken uitstrekte, en er was geen duidelijke drukke periode. Op zondag, 2 maart 2014 meldt Emilia: "Een kleintje en een dikke kikker. Gevonden tussen de weides en onder het hek van de Schapenweide gezet". Opmerkelijk, omdat de eerste vangst vaak een pad is.

De weken erna verloopt de trek niet spectaculair. Door de koude en de harde frisse wind blijven de getelde dieren meestal onder de 10 per avond. Qua bezoekers was het wel druk. Vooral de dril-training, waar grote groepen te dikke mensen achter een man-op-een-fiets-die-op-een-fluitje-blaast rennen, is populair geworden. Gelukkig heeft deze gril niet duidelijk geleid tot veel slachtoffers onder de trekkende kikkers en padden.

Op maandag, 10 maart 2014 meldt Marijke:

Drie rondjes op de fiets, alleen de eerste ronde wat gevonden, Een bij de Koeweide en drie bij de Huijgensvijver. Een derde kikker moest net als ik uitwijken voor een ambulance met zwaailicht, die een in het ongerede geraakte bezoeker van het boombankje bij het paviljoen kwam redden. Tot mijn verbazing landde de kikker op het rooster van een putdeksel, zette zich handig af tussen de kieren en verdween snel in het gras. Verder alleen buitelende blaadjes op de paden en trainende bootcampers die kikkersprongen uitvoerden!

In deze koude periode kwamen ook de kinderen van de natuurfontein op bezoek, maar vonden helaas weinig.

Ook was er een vrouw die haar kinderen kennis wilde laten maken met de paddentrek. Zoals alle vrijwilligers maakte ze een verslag:

Na mailverkeer gehad te hebben met Daniel, was de dag eindelijk daar. Alles aangeschaft wat we nodig hadden en op pad met ons gezin. Mijn man ik en 3 kinderen. We hadden afgesproken bij de Amstelveenseweg, samen zijn we met Daniel mee gelopen en die heeft ons alles verteld over de paddentrek. En nog veel meer dan dat... we weten nu ook waar de wilg staat met heel veel nestjes. En de uilenroep van het vrouwtje hebben we gehoord. En ook de ooievaars schijnen hun best te hebben gedaan, zodat we heel misschien wel een nestje kunnen verwachten. Heerlijk om met zo een natuur liefhebber op pad te zijn. En dat zo midden in de stad. Het was koud en droog die avond, dus we hebben geen padden gezien. Het was voor ons een goede oefening voor het echte werk. Aan het einde van onze ronde troffen we nog de groep kinderen, en die hadden ook niets gevonden. Zij hadden een aantal kikkers gekregen van iemand uit een tuin. Wat waren de kinderen blij, de kikkers hebben we met de hele groep uitgezet achter het hek. Dit was al een belevenis op zich. Daniel leidde ons door dat stukje natuur, en in het poeltje daar hebben we ook de kikkers uitgezet. De kinderen toch nog tevreden. Moe maar voldaan met 2 slapende kinderen in de bakfiets weer naar huis. Ik heb me al weer ingeschreven voor een volgende keer.

Ze zijn nog enkele keren teruggekomen, en toen was de vangst steeds succesvol.

Lees meer...

BSO Natuurfontein Helpt Mee met de Paddentrek

De buit wordt bestudeerd

Vondelpark: zondag, 23 maart 2014 door Ineke

Bijna 20 kinderen van BSO Natuurfontein gingen met ongeveer evenveel ouders en drie medewerkers een avond helpen. Eerst kregen ze soep op de opvang en daarna werd een verhaal verteld over het waarom en de bedoeling van de paddenhulp.

Dit verhaal was samen met drie kinderen gemaakt. Er stond materiaal voor vier groepjes klaar en toen gingen we op stap. Het grootste deel van de groep keek aan de noordkant (ten westen van het Kinderkookcafé), een kleiner groepje keek aan de zuidkant uit naar padden en kikkers. Hoe ze ook hun best deden: de kinderen vonden ze helaas niet. Toch was het leuk en spannend. Sommige kinderen waren erg teleurgesteld. Gelukkig wonen een paar mensen aan het Vondelpark en die zijn in hun eigen tuin gaan kijken. En daar vonden ze 10 bruine kikkers (al waren sommige toch wel erg groen, vonden de kinderen). Zowel mannetjes als vrouwtjes zodat het verschil goed te zien was.

Aan de zuidkant kwamen we Daniël met een groep tegen. Zij hadden niks gevonden. Te fris, deze avond. Om half 9 verzamelden we aan de poort van de Koeweide. Een deel van onze groep was al naar huis: voor kleuters was het toch wel erg laat geworden. In ganzenpas liepen we over de Koeweide wat ook weer een ervaring op zich was. En toen mochten de kikkers de emmer uit.

De emmer werd op z'n kant gelegd en één voor één kwamen ze naar buiten. Sommige kikkers verdwenen tussen onze benen in plaats van naar het water. Het was heel mooi om ze te zien weg zwemmen! Verder zagen we nog een egelhuis, eenden, pissebedden en een duizendpoot onder een plank. Tevreden gingen we naar huis: allemaal weer een mooie ervaring rijker!

Fijn dat we iets terug hebben kunnen doen voor het Vondelpark waar we altijd zo graag spelen en van de natuur genieten.

Lees meer...

Ooievaars Maken Begin van het Nest

Parende Ooievaars. Foto: Zoommein

Vondelpark: zondag, 16 maart 2014

Van onze fotograaf Zoommein ontvingen wij een serie recente foto's van de Ooievaars. De foto's zijn genomen op vrijdag, 7 maart 2014 rond een uur in de middag.

Opvallend is dat geen van beide ooievaars geringd zijn. Kennelijk is het vrouwtje uit Uithoorn, waarover we eerder meldden, kortgeleden verdreven nadat de eega uit het zuiden was teruggekeerd. Of het mannetje hetzelfde is als het kreupele mannetje van eerder, hebben wij nog niet kunnen constateren.

Wij hopen natuurlijk het allerbeste voor dit ervaren paar, en verwachten dat de eieren eind april uit zullen komen.

© Foto: Zoommein

Lees meer...

De Populieren op de Koeweide Zijn Omgevallen

Afgelopen zomer stonden de twee nog overeind

Vondelpark: woensdag, 19 februari 2014

Vorige week woensdag, 12 februari 2014 tijdens flinke wind -het stormde niet eens- zijn twee zeer flinke populieren op de Koeweide omgewaaid. Het waren kolossale bomen, wellicht twee van de grootsten die in het Vondelpark staan. Vanwege de onopvallende plek waar ze stonden, is het de meeste mensen misschien niet eens opgevallen.

Het was al bekend dat dit kon gaan gebeuren, omdat een van de twee al jaren ontworteld was. Deze boom werd door de tweede tegengehouden, maar het was duidelijk dat deze tweede vroeg of laat onder deze druk zou bezwijken.

Op de foto is duidelijk te zien dat de linkerboom tegen de rechter aanleunt. Het is afgelopen zomer genomen, toen het opviel dat de gezonde boom opeens een stuk schever stond.

Lees meer...

Bomenkap en de Zwarte Populier aan de van Eeghenstraat

De Zwarte Populier in de winter van 2012

Vondelpark: woensdag, 20 november 2013

Tijdens het voorjaar van 2013, en kort nadat de Vrienden van het Vondelpark aan stadsdeel Zuid een donatie van 30.000 euro hadden gedaan in verband met hun 100 bomenplan, begon de meest grootschalige bomenkap dat het Vondelpark in decennia heeft meegemaakt.

Het 100 bomenplan werd door de Vrienden van het Vondelpark een aantal jaren eerder gelanceerd, met als doel een plan te maken en geld ter beschikking te stellen om honderd in slechte staat verkerende bomen te redden. Opmerkelijk was dat bij de lancering van dit ambitieuze plan tijdens de voorlichtingsavond de gastspreker -de boomdeskundige Hans Kaljee, juist pleitte voor het met rust laten van zieke bomen. Maar toch werd het plan doorgezet; waarschijnlijk omdat het publicitair goed scoort om zo'n groot bedrag via het stadsdeel aan het Vondelpark te schenken.

Hoewel het kapplan al maanden van tevoren gepubliceerd was, moet de donatie van de Vrienden rond hetzelfde tijdstip als een ongelukkig toeval gezien worden. Er stonden tientallen bomen op de kaplijst, waaronder vele grote en gezichtsbepalende bomen. Het neerhalen van enkele markante bomen wekte veel beroering bij de omstanders, en ook kreeg de redactie enkele mails met een stevig protest binnen. Maar de kap was hoognodig en wij hebben er vertrouwen in dat het onderzoek naar de gesteldheid van de betroffen bomen zeer degelijk was. Zo zijn er trekproeven gedaan waarbij in de top van een boom een ketting stevig werd aangespannen, en vervolgens gemeten werd hoe de wortels zich hielden.

Het Vondelpark heeft namelijk een verre van goede bodem voor bomen. De grond is te zacht; het is een veenmoeras, het is te zuur en te slap, en de grondwaterspiegel is te hoog. Wortels komen niet dieper dan enkele tientallen centimeters, en zijn dan nog door de vocht aangetast. Ook oude populieren en wilgen zijn kwetsbaar omdat er spontaan grote takken uit de kruin kunnen afbreken.

Alle gekapte bomen zijn inmiddels vervangen door jonge exemplaren. De meeste van de jonge bomen zijn daarbij ook nog eens geplaatst op een fundament, -bestaande uit heipalen en een ondergronds vlondertje, zodat ze later minder snel zullen omvallen.

Lees meer...

Google Streetmap in het Vondelpark

Streetmap van het park

Vondelpark: vrijdag, 27 september 2013

Nu is er geen excuus meer om niet meteen een lange wandeling door het Vondelpark te maken

Regen, wind, te ver weg, moe? Dit alles is geen reden om niet vandaag nog door het park te gaan. Google Streetmaps heeft sinds enige tijd het complete Vondelpark in foto's opgenomen.

Zoek het Vondelpark in https://maps.google.nl en schuif het oranje mannetje op de plek in de kaart waar je de fotopanorama wilt zien. Dan kun je met door met de muis te navigeren in het beeld, rondkijken, omhoog kijken en vooruitgaan.

De fotosessie is gemaakt in september 2012, en zal naar verwachting regelmatig vernieuwd worden.

Begin uw tocht hier

Prettige tocht!

Lees meer...

Boekje In Het Vondelpark Heruitgegeven

Band van het Boekje In Het Vondelpark

Vondelpark: vrijdag, 6 september 2013 door Bart Nooij (SOOZ)

Een van de mensen die het leven wat aangenamer en groener weet te maken is Hans Homburg. Hij is een van de vrijwilligers die met regelmaat op werkochtenden op de Koeienweide is te vinden. Of je komt hem opeens tegen in het Vondelpark met een fotocamera om zijn nek, inclusief een enorme teletoeter, om mooie natuurplaatjes te maken. Een echte natuurman dus.

Onlangs heeft Hans het bijna vergeten boekje In het Vondelpark van E. Heimans en Jac. P. Thijsse uit 1901 herontdekt en heeft hij alles in het werk gesteld om dit oude, maar interessante boekje onder de aandacht te brengen van een breed publiek. In samenwerking met de Heimans en Thijsse Stichting heeft hij het boekje gedigitaliseerd en ter ondersteuning ervan een website gemaakt: http://www.inhetvondelpark.nl . Hier is informatie te vinden over de inhoud van het boekje, zijn oude ansichtkaarten en recente foto’s te vinden, bevindt zich een lijst met alle 135 boomsoorten die op de kaart staan en kan men ook een door Hans vernieuwde plattegrond 2013 inzien of gratis downloaden. Daarnaast kan men het laatste nieuws lezen en is er een link naar de Heimans en Thijsse Stichting. Bovendien kan men voor vragen en opmerkingen via de website contact opnemen met Hans.

Lees meer...

Naar boven