Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

hetVondelpark.net staat op de Natuur- en Milieumarkt.
zaterdag, 25 april 2015 op het Olympiaplein vanaf 11 uur.
Kom en onderteken het Groenmanifest!

Parkenoverleg presenteert het Groenmanifest

Verschraling van het Groen in Amsterdam (Foto: Parkenoverleg)

Vondelpark: 22 april 2015

Sinds ongeveer een jaar of twintig zijn de groengroepen van Amsterdam verenigd in een overkoepelende organisatie, het Parkenoverleg Amsterdam. Dit Parkenoverleg functioneert als een soort van denktank voor de deelnemers. Het komt meerdere keren per jaar samen, en tijdens deze vergaderingen wordt besproken hoe men het hoofd kan bieden aan de diverse plannen van ambitieuze bestuurders die de groengebieden bedreigen. Ook worden regelmatig lezingen gehouden door juridische- en natuurexperts om deskundigheid te bevorderen van de deelnemende groengroepen. Voor het Vondelpark is in het Parkenoverleg de redactie van hetVondelpark.net vertegenwoordigd. Door de activiteiten van het Parkenoverleg hebben veel groengroepen grote successen weten te behalen met hun acties, desondanks is deze organisatie voor buitenstaanders vrijwel onbekend.

De laatste tijd constateert het Parkenoverleg dat de druk op het groen in Amsterdam enorm toeneemt. Niet alleen nemen de bezoekersaantallen toe, ook door de manier van recreatie zien wij dat de aangerichte schade toeneemt. Daartegenover zien wij dat op het groenonderhoud enorm wordt bezuinigd. Parken en plantsoenen worden heringericht en verschraald zodat het onderhoud goedkoper wordt, en er wordt naar andere inkomstenbronnen gezocht bij commerciële ondernemers, zodat je overal in de stad festivals in kwetsbare groengebieden georganiseerd ziet worden. Ook voor het Vondelpark is men op zoek naar sponsors.

Het Parkenoverleg is vastberaden daar een halt aan toe te roepen, en heeft besloten vaker naar buiten te treden, ook direct met de Amsterdamse politiek contacten te leggen. Om niet iedere keer onze standpunten te moeten formuleren hebben wij een Groenmanifest opgesteld, dat als leidraad dient voor standpunten die het Parkenoverleg en de aangesloten groepen innemen. Het Groenmanifest bestaat uit tien essentiële punten voor stadsgroen, en is hieronder te lezen. Inmiddels hebben alle parken- en groengroepen dit manifest ondertekend, waaronder namens het Vondelpark ook de Vrienden van het Vondelpark.

Binnenkort gaan wij ook alle groengebruikers oproepen dit manifest te ondertekenen. Op zaterdag, 25 april 2015 is er op het Olympiaplein een Natuur- en Milieumarkt met een tafel van hetVondelpark.net waar er voor iedereen gelegenheid is dit manifest te ondertekenen. U bent welkom op de stand van hetVondelpark.net om ook kennis te maken met de andere activiteiten van de personen achter deze webstek!

Lees meer...

Eerste Kikkerdril van het Jaar

Kikkerdril in de paddenpoel van de Koeweide

Vondelpark: 8 april 2015, bijgewerkt op 14 april 2015

De paddentrek loopt deze dagen nu -na de lange periode van koel weer, op zijn hoogtepunt. De vrijwilligers die iedere avond de paki's van onder de fietswielen redden, halen nu iedere avond meer dan honderd kikkers en padden op.

Afgelopen dinsdag telden de vrijwilligers zelfs meer dan 200 kikkers en ook een aantal padden. Zo veel is er nog nooit op een avond in het Vondelpark naar de poel begeleid. We hadden handen tekort, maar gelukkig werden we geholpen door vele voorbijgangers die van alle kanten op de padtrouillisten afkwamen met een net gevangen kikker in de hand. Overal waar je keek zag je ze. Fietsers moesten licht geïrriteerd plotseling uitwijken voor de kikkers die wij niet snel genoeg van de weg konden halen.

Het eindpunt van de trek is een van de poelen in de Koeweide of de Schapenweide. Dit jaar is er veel kikkerdril afgezet. Paddenstrengen hebben we nog niet gezien. Deze foto is afgelopen maandag gemaakt, en intussen is op meerdere plaatsen in het park kikkerdril gesignaleerd.

Als het warme weer doorzet zullen de padden en kikkers zo snel worden dat ze geen hulp meer nodig hebben bij de oversteek.

Attentie aan de lezers: Neem geen kikkerdril mee uit het Vondelpark. De populatie amfibieën in het Vondelpark is nog steeds uitermate kwetsbaar en dit gedrag kan de soort ernstig benadelen!

Lees meer...

Jonge Uilen

Vier jonge uilen in de namiddagzon

Vondelpark: 5 april 2015

Als de vrijwilligers van de paddentrek in de avond hun rondes lopen zijn ze duidelijk te horen. In het vroege voorjaar zijn ze uit het ei gekropen en als het donker wordt vliegen ze ieder naar een tak en krijsen luidruchtig naar hun ouders om een hapje. Ze zijn in het donker echter moeilijk te zien, soms slechts een silhouet. Daarom was het moeilijk het juiste aantal jongen te schatten.

Tot Hannah Jansen, natuurfotograaf, ze wist vast te leggen. De foto is laat in de middag gemaakt, vlak voor het ontbijt terwijl de uilskuikens even opwarmen in de magere lentezon.

Lees meer...

De Vrijmarkt op Koningsdag

Een kraampje op de Koningsmarkt

Zoals inmiddels traditie is geworden, is ieder jaar Koningsdag 27 april in het Vondelpark een grote vrijmarkt voor kinderen. Het is de gelegenheid voor kinderen om hun oude speelgoed, te klein geworden kleding te verkopen, en hun muzieklessen eindelijk eens om te zetten in klinkende munt. Voor ouders is het de gelegenheid om tweedehands kleren voor hun kinderen te kopen. De vrijmarkt in het Vondelpark op Koningsdag is zeer zeker een bezoek waard, de sfeer is prettig en de prijzen zeer betaalbaar. Om alles in goede banen te leiden heeft het stadsdeel Zuid regels opgesteld. Of ze dit jaar streng gehandhaafd gaan worden is de redactie niet duidelijk.

Om 9 uur in de ochtend worden de grote hekken geopend (de kleine hekken later), en dan kan ieder kind zijn plekje zoeken. De tip van de reactie is een stille plek te zoeken, want op drukke plekken worden de standhouders gewoon onder de voet gelopen, en is handel niet mogelijk. Dat geldt in het bijzonder voor de laan tussen het Paviljoen en ingang Koninginneweg (oude stadsdeelkantoor).

Regels voor de vrijmarkt

 • De avond van tevoren om 20 uur wordt het Vondelpark voor iedereen gesloten
 • Op de ochtend van Koningsdag worden de grote ingangen om 9 uur geopend
 • Alleen kinderen tot 16 jaar mogen spulletjes verkopen, eventueel begeleid door hun ouders
 • Commerciële handel is verboden
 • Vuur maken, bakken of braden is verboden
 • Verkoop van bederfelijke etenswaar is niet toegestaan
 • Alcohol is verboden
 • Geen versterkte muziek
 • Geen bouwsels, tenten of podia
 • Geen spijkers in bomen, en ook geen touwen, staalkabels, of kettingen aan bomen of takken vastmaken
 • Reservering niet mogelijk (afplakken of beschilderen van de straat wordt beboet)

De weg door de Slurf (tussen Stadhouderskade en de brug over de van Baerlestraat) is tijdens Koningsdag geopend, maar vrijmarkt is in de Slurf niet toegestaan. Ook is bij de ingangen naar het park geen vrijmarkt toegestaan.
Op het plein bij het openluchttheater is een politiepost en een EHBO-post.

Verder vraagt de redactie van hetVondelpark.net iedereen de niet verkochte spulletjes niet in het park achter te laten, maar weer terug naar huis te nemen.

Er worden door de Vereniging Vrienden van het Vondelpark vuilniszakken uitgedeeld waarin alle onverkochte rommel in gestopt kan worden.

In de namiddag komt een particulier schoonmaakbedrijf de eigen Vondelparkploeg bijstaan om het Vondelpark op te ruimen.

Naar boven