Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Belangrijk voor alle Amsterdamse Parkenvrienden:
Lees en onderteken het Groenmanifest!

De IJsvogel in 2016

Luis restaureert de ijsvogelwand

Vondelpark: 22 november 2016

Een paar jaar was hij niet meer waargenomen, en dit voorjaar was hij terug. Een klein groepje fanatieke vogelaars konden vanaf de Willemsbrug (hoogte Emmaplein) de ijsvogel af en toe voorbij zien vliegen. Er liggen in de sloot daar een paar omgevallen bomen, en vanaf een tak net boven het water zag men het vogeltje duiken naar visjes. Of het een eenling was of een paar is niet bekend, er zijn er nooit twee tegelijk gezien.

In het Vondelpark is een paar jaar geleden een kunstmatige ijsvogelwand met daarin een nestkast gebouwd, maar die is nooit bewoond geweest en was intussen al aardig verzakt. Reden dus voor de park-ecovenier Luis Nobre Canha om de wand te restaureren (zie foto). De oude wand werd afgegraven, en een nieuwe heuvel van leem opgeworpen. Dwarsbalken zorgen ervoor dat de heuvel, en dus de wand minder snel verzakt. De ijsvogelwand staat aan de westzijde van de Koeweide, en is vanaf de Mol (weide bij de Amstelveenseweg) aan de overkant van het water goed te zien.

Maar deze goede bedoelingen werden door de ijsvogel helemaal verkeerd begrepen, en ze heeft een uitstekend alternatief gevonden in de steile wand aan de binnenkant van het baggerdepot op de Schapenweide. De heuvel die je ziet op de Schapenweide is in werkelijkheid een dijk om het baggerdepot heen. In het voorjaar stond er flink veel water in het depot, en daarom was de toegang tot het nest onbereikbaar voor predatoren.

Maar helaas is tijdens de relatief droge zomer het water opgedroogd, en in combinatie met het verschijnen van de vos bleek het nest later verlaten te zijn. Pas in de nazomer zijn er weer enkele waarnemingen bij de redactie binnengekomen.

Laten we hopen dat het volgend jaar beter zal gaan.

Lees meer...

Het Evenementenbeleid

Vondelpark Openluchttheater

Vondelpark: 29 september 2016

Het Parkenoverleg is een samenwerkingsverband van alle Park- en Tuingroepen in Amsterdam. Het zorgt ervoor om expertise die verspreid is in de verschillende groengroepen te combineren, en zo met een stem op te treden naar beleidsmakers en bestuurders in Amsterdam. De redactie van hetVondelpark.net heeft namens het Vondelpark zitting in dit overleg. Zo heeft het Parkenoverleg naar aanleiding van de Agenda Groen een Groenmanifest opgesteld, bestaande uit tien punten. Naar aanleiding van dit manifest hebben verschillende politieke partijen amendementen op de Agenda groen ingediend.

Uitvloeisel van de Agenda Groen is het Festivalbeleid. Sinds wethouder Choho (D66) over het groen in Amsterdam gaat, wordt er anders aangekeken tegen het groen in Amsterdam. Het Parkenoverleg maakt er zich zorgen over. Zo lijkt het er sterk op dat er extra bezuinigd wordt op groen in de stad, en het gat opgevuld gaat worden door het geld dat extra festivals in parken gaan opbrengen. Daarvoor zouden dan de parken aangepast moeten worden, door versterkt gras, bredere wegen geschikt voor zware vrachtwagens, oprekking van normen betreffende hinder, en versobering van de natuurwaarden (onderhoud). Het Parkenoverleg ziet dit met lede ogen aan. Liever zouden zij zien dat festivals buiten dicht bewoond gebied georganiseerd worden, op speciaal daarvoor aangelegde terreinen in niet kwetsbaar gebied.

Locatieprofielen

Lees meer...

Het Avontuur van Cruijff

Cruijff wordt teruggezet na zijn avontuur (Foto: Stichting de Toevlucht)

Vondelpark: 18 juli 2016, bijgewerkt op dinsdag, 19 juli 2016

Cruijff is een van onze jonge ooievaars die op woensdag, 22 juni 2016 werden geringd. Het ringen dient om vogels te kunnen volgen voor wetenschappelijk onderzoek, en ze te kunnen identificeren bij een ongeluk.

Vogelaars houden de jonge ooievaars voortdurend in de gaten, en het viel op dat sinds dinsdag, 12 juli 2016 er nog maar twee jongen gezien werden. Alleen de vogels met 4E728 en 4E730 foerageerden op de Schapenweide, en waren 's avonds op het nest. De jongen kunnen al een beetje vliegen, maar komen nog niet verder dan een afstand van 200 meter rond de paal.

Dus de vraag kwam op waar Cruijff, met ringnummer 4E729, gebleven was. Via via kwam het bericht door dat de woensdag ervoor het jong bij de vogelopvang de Toevlucht in Amsterdam Zuidoost zou zijn binnengebracht. Zij hebben Cruijff kunnen identificeren door zijn ring.

Cruijff had een crash-landing gemaakt nadat hij tegen een raam gevlogen was, en in ontredderde toestand naar de vogelopvang gebracht. Daar mocht hij een paar dagen aansterken, en daarna is hij weer naar de Schapenweide terug gebracht.

Meteen werd hij weer opgenomen in het gezin. Het gaat hem nu weer helemaal goed.

Lees meer...

De Vos in het Park Waargenomen

Vos op de Koeweide (Foto EMS studios)

Vondelpark: 30 mei 2016 door Ignas van Schaik en Daniel Kropveld. Bijgewerkt op dinsdag, 28 juni 2016

De laatste tijd werden op de normaal afgesloten Koeweide opvallende waarnemingen gedaan. Tijdens de werkochtenden en Natuurexcursies werden gedode reigers, aangevreten konijnen, ook ratten gevonden, en op veel plaatsen waren vogels ontvederd. Rare paadjes door het riet en grote gaten in de hooiopslag. Onduidelijke pootsporen. Waar maanden eerder overal konijnen rondhuppelden zag je nu niets. In 2012 stonden wij oog in oog met een marter, dus er was nog weinig nodig om bewijs van een volgende predator in het park te vinden.

En die kwam er. De vondst van een egelhuid en onderdelen van het skelet. De vraag was nu welk roofdier in staat is een egel uit elkaar te peuteren. Wij stuurden een foto naar Martin Melchers, -gepensioneerd stadsecoloog die initiatief genomen heeft de Koeweide tot een natuurgebied te maken, en het antwoord kwam enkele minuten later. Alleen een vos kan met zijn scherpe hoektanden een egel openmaken en doden.

In april 2016 kwam een filmploeg van De Wilde Stad, om hun volgende film in een serie van spectaculaire natuurdocumentaires over de natuur in de stad te schieten. Onder andere over de paddentrek in het Vondelpark, maar ook stelden ze een cameraval op in de Koeweide om te zien wat er nu aan de hand was. Het resultaat is deze foto -een primeur: Het bezoek van een vos in het Vondelpark! Klik op de foto voor een vergroting.

Over de film de Wilde Stad

Lees meer...

Onrust Over De Barbecues

Rommel na BBQ feest bij afwezigheid vuilcontainer

Vondelpark: 20 mei 2016

Je kunt het al een traditie noemen: Ieder voorjaar laait de verontwaardiging weer op over de rommel die de eerste picknickers in het Vondelpark achterlaten. En dus ook dit jaar weer. De paar dagen mooi weer die we gehad hebben ging gepaard met een grote hoeveelheid achtergelaten afval (zie foto, gemaakt op een plek waar geen afvalcontainer te zien was), en de schade aan het gras veroorzaakt door de barbecues. Plotseling maken de Vrienden van het Vondelpark zich ook druk over de schade die de barbecue-ende parkbezoekers aanrichten. Vorig jaar dreigde ze al hun steun aan het 'BBQ-experiment' te stoppen, en nu zetten ze er definitief een punt achter. In de raad van Stadsdeel Zuid vinden ze de VVD (de partij van Law&order) achter hun standpunt, maar D66 (de partij van de Parkpret) ziet niets in een verbod. Met een recent uitgegeven persbericht hopen de Vrienden een BBQ-verbod af te dwingen (helaas niet zichtbaar op hun website).


Hoe groot is de schade werkelijk?

Lees meer...

Wie Was Meneer Haak?

Herinnering aan Haak uit een grijs verleden

Vondelpark: 15 oktober 2015, bewerkt op zondag, 1 november 2015, door Daniël Kropveld

Toen ik 8 jaar oud was woonde ik al dicht bij het Vondelpark, en de natuur was simpel: er waren klimbomen en nutteloze bomen, en er was gras.

Op een gegeven dag las mijn moeder in de Echo een kleine annonce: er zou de komende zaterdag in het Vondelpark een natuurexcursie komen, verzamelen bij het plantsoentje bij de van Eeghenstraat. Mijn moeder en ik gingen erheen. Daar wachtte een oude man met een haakneus en een hakige wandelstok. Dat hij meneer Haak heette verbaasde me dus niets. Met een klein groepje liepen we het park in, en in een grasveld plukte hij een blaadje. Het blaadje bleek een naam te hebben: weegbree, en meneer Haak vertelde er een fantastisch verhaal over.

Mijn wereld was die ochtend oneindig maal vergroot. Overal waar je keek waren planten en bomen, en ieder had zijn eigen naam en zijn eigen verhaal. Ik besloot toen alles te leren over de natuur en net zo wijs te worden als meneer Haak -dat is trouwens tot zover niet gelukt... De excursies waren iedere twee weken, en ik was er altijd bij.

Iedere wandeling was naar een andere plek in het park, en dat gebied werd nauwkeurig bestudeerd. Meneer Haak had steeds een grote posttas bij zich, en als hij een bijzonder plantje vond, haalde hij uit zijn tas een boekje. In het boekje was een grote kaart van het Vondelpark, en een aantal gedetailleerde kaarten. Hij maakte dan met een potloodje een aantekening van het plantje, en dan ging het boekje weer in de tas. Soms stopte hij het plantje zelf ook in de tas.

Het boekje heeft een enorme indruk op mij gemaakt, hoewel ik het maar zelden te zien kreeg. De kaartjes stonden vol met onbegrijpelijke codes, en iedere laan had er een naam gekregen.

Lees meer...

Nieuwe attractie: de Voedseltruck

Twee van de voedsel-trucks op de Platanenlaan

Vondelpark: 4 augustus 2015

Langs de Overtoom die vlak langs het Vondelpark loopt, is achter iedere tweede winkelruit wel een eettentje te vinden, variƫrend van snackbar tot toprestaurant. De Jan Pieter Heijestraat, haaks op de Overtoom, is wel Amsterdams meest bekende eethuisstraat; ben je op zoek naar waterkonijn, of kameelstoofpot? Je kunt het er allemaal krijgen, op nog geen 50 meter van de uitgang van het Vondelpark.

Maar kennelijk is dat niet voldoende, want sinds begin juli 2015 heeft de gemeente vergunning gegeven aan Voedsel-trucks om hun etenswaar in de Platanenlaan -vlak achter de Overtoom- te verkopen. Sindsdien staan er iedere dag meerdere karren ter grootte van een flinke caravan biologische junk-food te verkopen. De bewoners achter de Platanenlaan zijn er helemaal niet gelukkig mee. Nog geen jaar geleden hebben zij de overlast gevende barbecuers weten te laten verplaatsen naar een ander veld, en nu hebben ze overlast gevende horecawagens ervoor teruggekregen.

Het lijken er steeds meer te worden. Kort geleden telde de redactie drie vrachtwagens naast elkaar, de bijbehorende ijs-karretjes en bill-boards niet meegeteld.

Lees meer...

Naar boven