Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Het Vondelpark bestaat 150 jaar

Belangrijk voor alle Amsterdamse Parkenvrienden:
Lees en onderteken het Groenmanifest!

Kom es ff Lekker Zitten

Ligstoelen aan de Huygensvijver

Vondelpark: 21 augustus 2015

Sinds enkele dagen staan er overdag ligstoelen op verschillende plaatsen in het Vondelpark. Het is een actie van I Amsterdam die in het kader van de promotie van de stad deze stoelen plaatst.

Enkele Vondelparkbezoekers vonden het merkwaardig dat in de tijd dat er bezuinigd wordt op de onderhoud van het park, er toch wel geld is voor deze stoelen. Het komt uit een ander geldpotje.

Anderen zagen het als een protest tegen de ongemakkelijk zittende nieuwe parkbankjes die je overal in het park ziet verschijnen.

Misschien gaan ze ook gebruikt worden als noodbrandstof op de barbecue...

Achterin de foto hebben de vaste Vondelparkbewoners gebruik genomen van deze comfortabele ligstoelen!

Lees meer...

Nieuwe attractie: de Voedseltruck

Twee van de voedsel-trucks op de Platanenlaan

Vondelpark: 4 augustus 2015

Langs de Overtoom die vlak langs het Vondelpark loopt, is achter iedere tweede winkelruit wel een eettentje te vinden, variërend van snackbar tot toprestaurant. De Jan Pieter Heijestraat, haaks op de Overtoom, is wel Amsterdams meest bekende eethuisstraat; ben je op zoek naar waterkonijn, of kameelstoofpot? Je kunt het er allemaal krijgen, op nog geen 50 meter van de uitgang van het Vondelpark.

Maar kennelijk is dat niet voldoende, want sinds begin juli 2015 heeft de gemeente vergunning gegeven aan Voedsel-trucks om hun etenswaar in de Platanenlaan -vlak achter de Overtoom- te verkopen. Sindsdien staan er iedere dag meerdere karren ter grootte van een flinke caravan biologische junk-food te verkopen. De bewoners achter de Platanenlaan zijn er helemaal niet gelukkig mee. Nog geen jaar geleden hebben zij de overlast gevende barbecuers weten te laten verplaatsen naar een ander veld, en nu hebben ze overlast gevende horecawagens ervoor teruggekregen.

Het lijken er steeds meer te worden. Kort geleden telde de redactie drie vrachtwagens naast elkaar, de bijbehorende ijs-karretjes en bill-boards niet meegeteld.

Lees meer...

Schade na Zomerstorm

Drie omgevallen populieren bij de Zocherstraat

Vondelpark: 26 juli 2015, aangevuld op woensdag, 29 juli 2015

De zwaarste zomerstorm ooit gemeten die gisteren woedde heeft ook in het Vondelpark voor schade gezorgd. Er zijn enkele bomen omgewaaid, en het hele park ligt vol met afgewaaide takken. Maar in het geheel valt de schade mee.

Ons weerstation heeft een maximum windsnelheid van 75 km/h gemeten, net windkracht 9 dus. De bomen die omgewaaid zijn stonden allemaal hoog ons het lijstje van kwetsbare bomen; het waren bijna allemaal populieren en een enkele kastanjeboom. Populieren zijn snelle groeiers en behoren tot de hoogste bomen in het park, hun hout is vrij bros, en de wortels zijn door het hoge grondwater niet sterk. Kastanjebomen lijden in het park allen aan de bloedingsziekte, waardoor de bast scheurt en het hout eronder aangetast wordt.

Op de hoogte van de Zocherstraat zijn vier hoge populieren omgewaaid. Een aan de rand van het park, en drie populieren die voor storm heel kwetsbaar geworden waren doordat in 2013 alle iepen die achter deze bomen stonden moesten worden omgekapt. (Lees Iepenziekte slaat weer toe). Andere bomen zijn gesneuveld omdat er een omgewaaide boom op viel.

Het Vondelpark is niet afgesloten geweest, en het is nu weer veilig het park te bezoeken.

Lees meer...

Drie Jonge Ooievaars Werden Geringd

Engbert van Stork laat de ring zien vlak voordat deze op de poot wordt bevestigd

Vondelpark: 19 juni 2015

Afgelopen donderdag, 18 juni 2015 werden de drie jonge ooievaars in het Vondelpark geringd. De actie werd in gang gezet door Mat Janssen -webmaster van ooievaars020.nl, die een medewerker van Stork had gevraagd de ringen aan te brengen.

Voor een select publiek werden met een hoogwerker de jonge ooievaars uit het nest gehaald. Manke Nelis, de vader die op dat ogenblik de orde in het nest handhaafde, vloog van schrik weg. Maar hij bleef in de buurt, vloog rondjes of keek vanuit een boom in de buurt hopende dat het allemaal goed zou aflopen. De jongen werden in een tas gestopt en naar beneden gebracht.

Daar werden ze in formatie op de grond gelegd. Dat gaat makkelijk omdat de jongen zich uit zelfverdediging doodhouden, ze bleven helemaal verslapt op de grond liggen. Engbert, de specialist van Stork kon daarom op zijn gemak de jongen opmeten, wegen en tenslotte de ring omleggen (zie de foto). Tenslotte mochten de aanwezige kinderen de ooijongen een naam geven. Een klein probleem hierbij was dat het niet mogelijk is om het geslacht vast te leggen, maar toch was de naamgeving duidelijk: Fred, Molly en Donna.

Toen werden ze weer terug in het nest gelegd. Nadat het publiek zich op zekere afstand verwijderd had, kwam Manke Nelis weer teruggevlogen, en klepperden de ooievaars van geluk omdat het toch zo goed afgelopen was.

Het ringen van de jongen maakt het mogelijk ze te volgen aan de hand van waarnemingen van vogelspotters. Dit maakt het mogelijk te weten te komen waar de ooievaars foerageren, en waar ze overwinteren. Of op lange termijn uit te vinden hoe oud ze worden en of ze zelf voor nageslacht zorgen.

Lees meer...

Slootjesdag op de Koeweide

Met blote voeten in de modder waterdiertjes vangen

Vondelpark: 16 juni 2015 door het Natuur- en Milieuteam

Afgelopen zondag werd op de Koeweide van het Vondelpark de jaarlijkse Slootjesdag van het IVN georganiseerd.

Bezoekers van het park werden uitgenodigd om onder leiding van een Natuurgids een rondleiding over de normaal afgesloten Koeweide te volgen, waarbij aandacht werd besteed aan alle natuurlijke bezienswaardigheden in dit bijzondere natuurgebied midden in de stad. Voor de kinderen was er de mogelijkheid om kennis te maken met het leven onder water door het zelf te doen; hengelen met een schepnet en dan de vangst te determineren. De organisatie was in handen van het IVN, en de natuurgidsen waren vrijwilligers van het Natuur- en Milieuteam van de SOOZ.

De Slootjesdag was een groot succes. Er waren meer dan 500 bezoekers, waarvan de volwassenen een indruk hebben gekregen van dit prachtige natuurgebied en de kinderen zich vanaf nu Slootjesexpert mogen noemen.

Lees meer...

Het Vondelpark is 150 Jaar Oud

Penning uitgegeven door Hans Homburg

Vondelpark: 15 juni 2015

Vandaag, maandag, 15 juni 2015 is het precies 150 jaar geleden dat het park met een sobere ceremonie geopend werd.

Het park heette nog niet het Vondelpark, het werd het Rij- en Wandelpark of het Nieuwe Park genoemd. Pas in 1867 zou met de komst van het beeld van de dichter Vondel, Vondelpark genoemd worden.
Het park had nog niet de volle omvang, het gebied strekte zich uit vanaf het Leidsebosje tot waar nu het Melkhuis staat. Pas in 1877 zou met de laatste uitbreiding het park zijn huidige omvang bereikt hebben.

De officiële viering van het park werd vorig jaar al gehouden. Dat komt omdat volgens de berekeningen van de gemeente en de Vrienden van het Vondelpark het park vorig jaar al 150 jaar zou bestaan. Lees ook het artikel en de discussie Hoe Oud is het Vondelpark?

Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Vondelpark heeft Hans Homburg een herdenkingspenning uitgegeven. "Vanwege het gegeven dat het park heel veel plezier geeft aan zovele mensen, heb ik een virtuele penning ontworpen met de Amsterdamse Stedenmaagd die het wapenschild van Amsterdam met haar ene hand vasthoudt. Met haar andere geopende hand nodigt zij mensen uit om het park te bezoeken. Het beeld van haar is onderdeel van het monumentale hek dat in 1883 werd geplaatst."

Lees meer...

De Eerste Jonge ooievaars Gezien

Twee paar snavels die net boven de rand uitsteken

Vondelpark: 13 mei 2015, geheel herzien op zaterdag, 30 mei 2015, en op maandag, 15 juni 2015

De winter is voor de Vondelparkooievaars normaal verlopen. Zoals ieder jaar is moeder met de jongen naar het zuiden getrokken, terwijl vader in Nederland bleef om het nest te bewaken. Af en toe was hij op het nest te zien, maar meestal zwierf hij elders. Ook werd hij vaak gezien dat begeleid door een dame. Kenners vermoedden dat dit een vrouw was uit een nest nabij Uithoorn.

Vader heeft de naam Manke Nelis gekregen omdat hij een opgezette knie heeft. Waarom dat gekomen is en wat het is weten wij niet. Duidelijk is te zien dat hij mank is, maar kennelijk hindert hem dat niet want hij is kennelijk nog goed in staat om zichzelf in leven te houden en nageslacht te produceren.

Begin mei zouden de eieren uitkomen en sindsdien werden de activiteiten nauwgezet door verschillende waarnemers. Hannah Janssen stuurde de redactie een serie foto's op. Op een van de foto's is duidelijk te zien dat twee paar snavels over de rand van het nest uitsteken. We kunnen dus stellen dat er minstens twee jongen het nest bewonen.

(Laatste nieuws, van de vier jongen zijn er nog drie overgebleven, lees meer hieronder)

Lees meer...

Parkenoverleg presenteert het Groenmanifest

Verschraling van het Groen in Amsterdam (Foto: Parkenoverleg)

Vondelpark: 22 april 2015

Sinds ongeveer een jaar of twintig zijn de groengroepen van Amsterdam verenigd in een overkoepelende organisatie, het Parkenoverleg Amsterdam. Dit Parkenoverleg functioneert als een soort van denktank voor de deelnemers. Het komt meerdere keren per jaar samen, en tijdens deze vergaderingen wordt besproken hoe men het hoofd kan bieden aan de diverse plannen van ambitieuze bestuurders die de groengebieden bedreigen. Ook worden regelmatig lezingen gehouden door juridische- en natuurexperts om deskundigheid te bevorderen van de deelnemende groengroepen. Voor het Vondelpark is in het Parkenoverleg de redactie van hetVondelpark.net vertegenwoordigd. Door de activiteiten van het Parkenoverleg hebben veel groengroepen grote successen weten te behalen met hun acties, desondanks is deze organisatie voor buitenstaanders vrijwel onbekend.

De laatste tijd constateert het Parkenoverleg dat de druk op het groen in Amsterdam enorm toeneemt. Niet alleen nemen de bezoekersaantallen toe, ook door de manier van recreatie zien wij dat de aangerichte schade toeneemt. Daartegenover zien wij dat op het groenonderhoud enorm wordt bezuinigd. Parken en plantsoenen worden heringericht en verschraald zodat het onderhoud goedkoper wordt, en er wordt naar andere inkomstenbronnen gezocht bij commerciële ondernemers, zodat je overal in de stad festivals in kwetsbare groengebieden georganiseerd ziet worden. Ook voor het Vondelpark is men op zoek naar sponsors.

Het Parkenoverleg is vastberaden daar een halt aan toe te roepen, en heeft besloten vaker naar buiten te treden, ook direct met de Amsterdamse politiek contacten te leggen. Om niet iedere keer onze standpunten te moeten formuleren hebben wij een Groenmanifest opgesteld, dat als leidraad dient voor standpunten die het Parkenoverleg en de aangesloten groepen innemen. Het Groenmanifest bestaat uit tien essentiële punten voor stadsgroen, en is hieronder te lezen. Inmiddels hebben alle parken- en groengroepen dit manifest ondertekend, waaronder namens het Vondelpark ook de Vrienden van het Vondelpark. Ook u kunt nu het Groenmanifest ondertekenen, zie de link hieronder.

Lees meer...

Naar boven