Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Komende Evenementen:

Brand op het werfterrein

De schuren zijn bijna volledig afgebrand

Vondelpark: vrijdag, 31 oktober 2014

Een grote brand heeft op vrijdag, 31 oktober 2014 enkele gebouwen op het werfterrein bij de Kattenlaan in de as gelegd.

Tot het begin van de avond was een groot gebied rond het terrein afgezet, de Kattenlaan en een stuk Vondelpark rond de speelvijver. Ook onze vliegende redacteur werd de toegang ontzegd.

Alle schuren zijn geheel in vlammen opgegaan. De schuren waren de trots van dit terrein, slechts een jaar of wat geleden werden ze opgeleverd. Ze waren geheel ecologisch verantwoord. Helemaal uit gecertificeerd hout opgebouwd, en voorzien van een groen dak. Ze dienden als stalling voor tractoren en andere grote machines die voor de onderhoud van het park benodigd zijn.

Rond 22 uur bleek dat de brand geblust was. Men was toen bezig de resten van de schuur te slopen.


Lees meer...

Vondel Lekt!

Deelnemers aan Vondel Lekt (Foto: Hearushere)

Vondelpark: donderdag, 30 oktober 2014 door Merel Willemsen

Op vrijdag, 31 oktober 2014 wordt in het Vondelpark in Amsterdam de applicatie Vondel Lekt! gelanceerd. Vondel Lekt! voert je mee langs de beelden in het Vondelpark. Deze kunstwerken worden tot leven gebracht door ze een stem te geven.

De lancering vindt vanaf 21 uur plaats in het VondelCS paviljoen.

Halloween

Zaterdag 1 november is het Halloween; de dag dat de geesten van de overledenen terugkeren om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen. Ook de beelden in het Vondelpark komen die dag tot leven en spreken de bezoekers toe.
Zo nodigt de Stedenmaagd je enigszins onvriendelijk uit het park te bezoeken, zit Vondel te klagen en te mopperen op zijn stoel en ontdek je een versteend meisje onder de Vondelbrug via de Vondel Lekt! applicatie.

De applicatie neemt de gebruiker niet mee op een bepaalde route, maar past zich juist aan de route van de gebruiker aan. Op de specifieke GPS locaties van de beelden in het park zijn verhalen geplaatst die de gebruiker via de applicatie te horen krijgt wanneer deze dicht genoeg in de buurt is. Hoe dichter in de buurt, hoe luider het geluid. De gebruiker wandelt van het en naar het andere verhaal en creëert zo zelf een unieke audiotoer.

Ook nietsvermoedende bezoekers van het park kunnen onderdeel worden van de audiotoer. Als zij een bluetooth-telefoon bij zich hebben, kan de app dit signaal opvangen en er willekeurige verhalen aan koppelen. Zo worden deze bezoekers zonder zich er zelf bewust van te zijn verhalenvertellers. De makers van de app willen op deze manier gebruik maken van drukte in het Vondelpark vol hardlopers, ouders met kinderen, toeristen en hond-uitlaters met mobiele telefoons op zak. Met dezelfde techniek en het gebruik van iBeacons kunnen nu ook gemakkelijk indoor audio belevingen gecreëerd worden.

Lees meer...

Wereldmeisjesdag

In deze boom hingen de BH's

Vondelpark: zondag, 12 oktober 2014

Dit jaar werd de internationale meisjesdag gevierd in het Vondelpark. In een kastanjeboom bij het Blauwe Theehuis hebben tientallen meisjes hun BH aan de wilgen gehangen.

Na ruim 130 jaar is het voor Nederlandse vrouwen vanzelfsprekend om te mogen studeren. Helaas krijgen niet alle meisjes en vrouwen op de wereld de kans om naar school te gaan, laat staan vervolgonderwijs te volgen. Afgelopen zaterdag, 11 oktober 2014 was het de perfecte gelegenheid om stil te staan bij alle meiden wereldwijd die niet dezelfde kansen krijgen als wij hier in Nederland.

Door middel van een expositie van bh’s in het Vondelpark in Amsterdam wordt aandacht gevraagd voor dit wereldwijde probleem. De bh’s staan symbool voor de kracht, diversiteit en schoonheid van de vrouw, welke niet altijd tot uiting mogen komen of zelfs worden onderdrukt. Gedurende de hele dag kwamen jonge vrouwen langs om hun bijdrage te leveren door hun bh's aan de slingers te bevestigen. Sta zo samen met ons stil bij de meiden die niet de mogelijkheid hebben om hun dromen uit te laten komen. Geef jonge vrouwen een kans!

De bh's zullen worden gedoneerd aan Humana.

Lees meer...

Boekuitgave: Het Vondelpark Vandaag

Beeldmerk van 'Het Vondelpark Vandaag'

Vondelpark: donderdag, 2 oktober 2014

In het kader van het 150-jarig jubileum van het Vondelpark gaat binnenkort een fotoboek verschijnen met als titel Vondelpark Vandaag. Het boek is samengesteld door de fotograaf Sinaya Wolfert, en zal vanaf zondag, 16 november 2014 in de boekwinkels verkrijgbaar zijn. Als u het boek voor 20 november bestelt via haar mail-adres, dan krijgt u 5 euro korting op de prijs van €38.

In het persbericht staat:

Het prachtig vormgegeven fotoboek Vondelpark Vandaag plaatst het park in een ander perspectief. U ziet het park door de ogen van de buren, de bewoners en de mensen die er werken. De monumenten in het park komen in dit boek tot leven, de historie wordt tastbaar en 'bewoners' van het Vondelpark vertellen hun persoonlijke verhaal over vroeger en nu. Daarnaast krijgt u een kijkje in de panden die grenzen aan het park en waaraan u normaliter voorbij loopt.

Vondelpark Vandaag gaat over 150 jaar historie, het maakt het onzichtbare zichtbaar en brengt het heden en verleden samen in tekst en beeld. Het is een boek dat geen enkele Amsterdammer mag missen.

Een preview van het boek is hier te zien

Lees meer...

U, Nu! Fototentoonstelling

Houten kijkdozen op de Picassoweide

Vondelpark: zondag, 14 september 2014

U, Nu!, Zo luidt het kortste gedicht uit 1620 van Joost van den Vondel. Zijn krachtige woorden komen anno 2014 weer tot leven. Ze vormen namelijk de titel van een fototentoonstelling over het Vondelpark. Dit project is georganiseerd door het Collectief Lucifer wegens het 150-jarig jubileumfeest van het park. Het weerspiegelt de herinneringen aan het park op vele dimensies in prachtige beelden.

De foto’s zijn verspreid door het park: ze hangen aan de hekken, drijven in het water en staan verscholen in het gras. Het thema van de expositie is geschiedenis. Dit is uitgewerkt door herinneringen aan het park uit te beelden.

Wegens de schoonheid van het park zijn er al erg veel opnames van het park gemaakt. Het is dan ook een uitdaging om nieuwe beelden van het park te maken die mensen toch aanspreken. Dit is precies wat de fotografen van het Collectief Lucifer aanzette tot het maken van de tentoonstelling. Ze willen hierin een andere kant van het park laten zien.

Het collectief bestaat uit zes fotografen. De groep heeft het initiatief genomen om wegens het jubileum van het park dit project te maken. De Stichting Beeldende Kunst (SBK) in Amsterdam Zuid bood hen een plek aan hun expositie mogelijk te maken.

Samen hebben de fotografen met een aantal beroemde schrijvers vorm gegeven aan het thema. Gedichten, herinneringen en gedachten vergezellen de tot verbeelding sprekende foto’s. De foto’s en teksten zijn samengevoegd in een boek onder dezelfde naam. In het Paviljoen is een kleine binnenexpositie te bezichtigen tot zondag, 21 september 2014. De foto’s en teksten in het park blijven te bezichtigen tot zondag, 28 september 2014.

Lees meer...

Wat Doet De Natte Zomer Met Het Vondelpark?

De omgevallen rode beuk aan de Centrale Vijver

Vondelpark: woensdag, 27 augustus 2014

Op woensdag, 27 augustus 2014 wordt in het programma Lunchroom van RTV-NH onze redactie uitgenodigd om te praten over wat deze natte zomer voor gevolgen heeft voor het Vondelpark. Het park was 150 jaar geleden nog een zompig veenweidegebied, en sinds die tijd is wat dat betreft weinig veranderd. Terwijl rond het in aanbouw zijnde park de grond werd verhoogd om het bouwrijp te maken, bleef het park wat het was, enkele sloten werden verlegd, paden aangelegd en bomen geplant. Het resultaat is dat het park nu in een diepe kom ligt, het waterpeil is er 2,30 meter onder NAP.

Dat heeft gevolgen voor de waterhuishouding. Bij een flinke zomerse stortbui stroomt al het water in de wijken om het park naar het park toe, met als gevolg dat er in korte tijd hele grasvelden veranderen in een grote vijver.

Tijdens de laatste renovatie heeft men van alles gedaan om dit probleem te beheersen. Zo zijn er grote ondergrondse rioolwaterbassins gebouwd om overvloedig regenwater op te vangen, en is de bovenste grondlaag in het park zo bewerkt dat het sneller water kan opnemen. Helaas, heeft de parkbezoeker gemerkt, hebben deze maatregelen slechts deels gewerkt.

Maar zijn al die plassen water zo vreselijk slecht voor het park?
Het antwoord is nee. Het park is nog steeds te beschouwen als een veenweidegebied, en veen heeft het nodig om contant verzadigd te zijn met water. Gebeurt dat niet, komt het veen droog te liggen, dan komt er zuurstof in de grond en gaat het verteren. Met bodemdaling tot gevolg.

Lees meer...

Welkom in ons Vondelpark

Deurmatje overtuigt mensen hun rommel op te ruimen

Vondelpark: donderdag, 26 juni 2014

Sinds kort ligt er bij enkele hoofdingangen van het park een soort van deurmatje met de tekst Welkom in ons Vondelpark.

De enkeling die dit is opgevallen zal even gedacht hebben wat dit nu weer te betekenen heeft?
Het moet de parkbezoekers overtuigen hun rommel niet meer zomaar achter te laten. Al eerder was er een grote publieksactie gevoerd onder het motto van De Kabouters Ruimen Het Op, maar dat heeft niet geleid tot veel resultaat. Ondanks dat je overal nog de rode kaboutertjes ziet op verkeersborden en vuilniscontainers, laten de mensen hun picknickrestanten nog gewoon achter op de grasvelden.

Daarom hebben Stadsdeel Zuid en De Vrienden van het Vondelpark een prijsvraag uitgeschreven met de opdracht een nieuw idee te bedenken om het zwerfvuil tegen te gaan. Begin dit jaar werd het winnende idee bekendgemaakt. Het is dit deurmatje, wat het gevoel moet geven je eigen huis binnen te komen. Want in je huis laat je toch ook alles schoon achter?

Het is best een leuk matje geworden, het doet inderdaad een beetje huiselijk aan. Let op het subtiele vuilnismannetje bovenin.
Laten we nu nog hopen dat het gaat werken...

Lees meer...

Het Jubileumfeest

Iamsterdam is een geldschieter van het feest

Vondelpark: zaterdag, 31 mei 2014

Hoewel het Vondelpark op een zonnige dag zo vol is dat men over de hoofden van de mensen kan lopen, menen velen dat er nog ruimte is voor een groots feest dat nog eens tienduizenden bezoekers extra gaat aantrekken.

Zo heeft IAmsterdam.com zo'n anderhalve ton die zij vergeten waren uit te geven aan de promotie van Amsterdam geschonken aan de organisatoren van een groots jubileumfestival ter ere van het 150 jarig bestaan van het park. Daarop heeft Stadsdeel Zuid het bedrag verdubbeld tot driehonderdduizend euro's. Kom daar nog eens om in deze tijden van bezuiniging...

En meteen was het grote graaien begonnen. Vele organisaties hadden de wildste plannen ingediend om hun feestje in het park te vieren. En daarbij komt dat de meeste van deze clubs geen enkele relatie hebben met het park, en de uitvoering van hun plannen niet samengaan met de waarden van dit groengebied.

Tot deze conclusie kwamen ook de Vrienden van het Vondelpark, bij monde van de voorzitter, Jan Kienhuis, met wie de redactie een gesprek had. "Toen we inzage hadden in alle aanvragen voor het jubileumfeest was onze eerste gedachte 'dit kan echt niet', en op ons advies ging er een streep doorheen. Wij streven naar een feest op maat, alleen met de mensen die iets speciaals met het park hebben. We hebben Koningsdag gehad -dat was al een te grote drukte, en nu komt het Jubileumfeest. Daar trekken we een enkele dag voor uit. Op middernacht moet het stil zijn, en dan willen we de rest van het jaar geen onzin."

De Vrienden van het Vondelpark hebben dus de regie overgenomen, en besteden de uitwerking uit aan het evenementenbureau Kingcanary. Waar de drie ton heengaat is de redactie niet duidelijk geworden, want van de deelnemers die overgebleven zijn en het publiek wordt een extra sponsorbijdrage verlangd, en de medewerkers op die dag moeten gratis werken.

Zo is er Albert Heijn die uit eigen zak een grootse picknick gaat organiseren, er wordt de grootste Bootcamp georganiseerd waar je als deelnemer 5 euro moet betalen voor nieuwe sportfaciliteiten in het park, en zo maar door.

Tijdens het jubileumfeest op 14 juni zullen volgens Jan Kienhuis naar verwachting maximaal 60.000 bezoekers komen: "Dat is iets meer dan op een zonnige zaterdagmiddag, maar veel minder dan op Koningsdag." Op onze vraag of hiermee niet gebroken wordt met het motto van de vereniging 'Een Groene Oase van Rust' (uit punt 1 van de verenigingsstatuten) geeft Jan het verweer: "Juist op deze dag prenten we de bezoekers duidelijk in dat ze hun rommel moeten opruimen, de muzikanten dat ze niet te hard spelen, en dat iedereen zich goed gedraagt. Zo duidelijk dat ze dat de rest van het jaar niet meer zullen vergeten". Ondanks dat blijft bij ons het gevoel dat de Vereniging zijn eigen principes flink heeft verruimd voor dit feestje.

Tot zover de informatie die wij kunnen geven. Wij hadden graag nog een gesprek met Kingcanary gehad om uit te zoeken waar die drie ton nou precies aan besteed is, maar ons verzoek tot een uitnodiging werd bot geweigerd.

Lees meer...

Het zijn er Drie

3 jonge ooien (Foto Hannah Jansen)

Vondelpark: woensdag, 28 mei 2014

Het werd al een aantal keren gemeld door attente parkbezoekers, maar hier de eerste foto. Gemaakt door de natuurfotografe Hannah Jansen, die al meer foto's op deze webstek gepubliceerd heeft.

De drie jonge ooievaars zijn levenslustig en hebben veel honger. De ouders vliegen af en aan met lekkere hapjes, maar verzadigd raken ze niet.

Op 15 juni aanstaande is de verwachting dat de beestjes geringd zullen worden. Daarbij krijgen ze ook een naam. Enkele prominente gasten zullen erbij zijn. Het programma volgt nog.

Lees meer...

Hoe oud is het Vondelpark?

Zo zag het Vondelpark er 150 jaar geleden uit

Vondelpark: woensdag, 7 mei 2014

In het jaar 2014 wordt gevierd dat het Vondelpark 150 jaar zou bestaan, maar toen -in het jaar 1864- bestond het Vondelpark nog lang niet.

Deze foto heb ik in het stadsarchief gevonden, en is genomen op de plaats waar nu het Vondelpark staat, precies 150 jaar geleden. Niet veel park te zien hier, wel een boerderijtje en een weiland. Waarschijnlijk heeft een ambtenaar die zin had in een feestje in de archieven het jaar 1864 gelezen, en sindsdien heeft iedereen dit verkeerde idee overgenomen.

In 1864 was er al lange tijd een discussie om een nieuw park aan te leggen, maar toen werd de Vereniging tot Aanleg van een Rij- en Wandelpark opgericht. Toen pas werd er een stuk grond aangekocht, en kregen vader en zoon Zocher de opdracht om een ontwerp voor het nieuwe park te maken. Hetzelfde jaar nog werd de eerste spade in de grond gezet.

Pas op 15 juni 1865 werd het park geopend. Deze datum is dus een veel betere kandidaat om het ontstaan vast te stellen, ware het niet dat dit Nieuwe Park nog lang niet de afmetingen had van tegenwoordig, en al helemaal niet 'Vondelpark' heette. In 1868 en veel later, in 1874 werden extra stukken grond aangekocht, waarop het park de afmetingen van tegenwoordig kreeg.

Op 18 oktober 1867 werd het standbeeld van Vondel onthuld met een groots feest -groter dan die bij de opening van het Nieuwe Park, maar pas in het jaar 1868 kreeg het park officieel de naam Vondelspark, en in 1880 is er officieel sprake van een Vondelpark!

En pas op 15 juni 1877 worden de toegangshekken aan de Amstelveenseweg geopend, waarmee het Vondelpark gereed is en officieel opgeleverd wordt.

Lees meer...

Naar boven