Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Vrijwilligers voor de Paddentrek Gezocht
Informatie voor vrijwilligers

Eerste IJspret

Eerste mensen op het ijs dit jaar

Vondelpark: 22 januari 2017

Afgelopen zaterdag werden de eerste mensen op het ijs waargenomen. Het ijs heeft nog niet de veilige dikte bereikt, maar het houdt wel. Op de grote vijvers bij de van Eeghenstraat wordt al voorzichtig geschaatst.

De kwaliteit van het ijs is wel erg slecht. Vastgevroren ijsbrokken die eerder op het ijs zijn gegooid vormen obstakels voor de schaatsers.

Wij raden de bezoekers aan nog heel erg voorzichtig te zijn op het ijs.

Lees meer...

Komt er een BBQ Verbod?

Reiger eet een hapje met de BBQ mee

Vondelpark: 21 januari 2017

Een tijdje geleden, op 11 januari, bleek tijdens een bestuurscommissievergadering in stadsdeel Zuid dat een meerderheid achter het barbecueverbod in het Vondelpark staat. Alleen GroenLinks en D66 zijn tegen een verbod.

De redactie van hetVondelpark.net is uitermate verbaasd over dit besluit. Sinds 2008 wordt er al gebarbecued in het park, en al die tijd heerste er een sfeer van anarchie. Eerst was de barbecue overal in het park toegestaan, en toen dit uit de hand liep, stelde het stadsdeel enkele veldjes vast waar nog gebraden mocht worden. In de loop van de jaren werden de BBQ-veldjes steeds gewisseld, en de regels verscherpt. De regels werden niet duidelijk aangegeven en van enige handhaving was geen sprake. Verwarring alom bij de recreatieve BBQ-er, en nu blijkt dat het stadsdeel na jaren van falend beleid de schuld bij de recreant legt door dan maar een algeheel verbod in te stellen.

In 2013 kwam er een hoogtepunt in de irritaties van de bezoekers. Er was een BBQ-veldje aangewezen bij de Amstelveenseweg, nadat een ander veldje die te dicht lag bij de huizen van Zuid na bewonersprotest was gesloten. Nu hadden de bewoners van West last van de rook, maar daar had Stadsdeel Zuid geen bericht aan. Ook de Vrienden van het Vondelpark hielden zich in deze crisis afzijdig. Het was een goede kans geweest om toen al het BBQ-en te verbieden, maar een oplossing werd gevonden door het BBQ-veldje te verplaatsen naar het midden van het park. Bijna de hele raad stond achter het gebruik van de barbecue in het Vondelpark. Lees het artikel uit 2013: BBQ Zig-zag Beleid wordt Voortgezet.

Vorig jaar brak er een crisis uit bij de Vrienden van het Vondelpark toen een lid van het bestuur op eigen initiatief een brief naar het Parool stuurde waarin gesteld werd dat het BBQ-en in het park vanwege de overlast maar verboden moest worden. Bij de laatste bestuurscommissievergadering sprak de voorzitter van de Vrienden zich plotseling zich toch uit voor een BBQ-verbod, en nu opeens volgt de raad deze mening.

Ook schijnt er een notitie te zijn waarin staat dat als het verbod niet doorgaat, dit 4 euroton per jaar gaat kosten voor herstel van schade en handhaving. Volgens hetVondelpark.net is dit bedrag overdreven. Uit eigen observatie weten wij dat de zogenaamde overlast grotendeels komt van onwetendheid over de regels. In het artikel Onrust over Barbecues schreven wij al eerder over het zig-zag beleid van Zuid en de Vrienden van het Vondelpark, en stelden wij een concreet voorstel op om de overlast op te lossen.
Politici, lees dit artikel en neem dan een wijs besluit.

Lees meer...

De IJsvogel in 2016

Luis restaureert de ijsvogelwand

Vondelpark: 22 november 2016

Een paar jaar was hij niet meer waargenomen, en dit voorjaar was hij terug. Een klein groepje fanatieke vogelaars konden vanaf de Willemsbrug (hoogte Emmaplein) de ijsvogel af en toe voorbij zien vliegen. Er liggen in de sloot daar een paar omgevallen bomen, en vanaf een tak net boven het water zag men het vogeltje duiken naar visjes. Of het een eenling was of een paar is niet bekend, er zijn er nooit twee tegelijk gezien.

In het Vondelpark is een paar jaar geleden een kunstmatige ijsvogelwand met daarin een nestkast gebouwd, maar die is nooit bewoond geweest en was intussen al aardig verzakt. Reden dus voor de park-ecovenier Luis Nobre Canha om de wand te restaureren (zie foto). De oude wand werd afgegraven, en een nieuwe heuvel van leem opgeworpen. Dwarsbalken zorgen ervoor dat de heuvel, en dus de wand minder snel verzakt. De ijsvogelwand staat aan de westzijde van de Koeweide, en is vanaf de Mol (weide bij de Amstelveenseweg) aan de overkant van het water goed te zien.

Maar deze goede bedoelingen werden door de ijsvogel helemaal verkeerd begrepen, en ze heeft een uitstekend alternatief gevonden in de steile wand aan de binnenkant van het baggerdepot op de Schapenweide. De heuvel die je ziet op de Schapenweide is in werkelijkheid een dijk om het baggerdepot heen. In het voorjaar stond er flink veel water in het depot, en daarom was de toegang tot het nest onbereikbaar voor predatoren.

Maar helaas is tijdens de relatief droge zomer het water opgedroogd, en in combinatie met het verschijnen van de vos bleek het nest later verlaten te zijn. Pas in de nazomer zijn er weer enkele waarnemingen bij de redactie binnengekomen.

Laten we hopen dat het volgend jaar beter zal gaan.

Lees meer...

Het Evenementenbeleid

Vondelpark Openluchttheater

Vondelpark: 29 september 2016

Het Parkenoverleg is een samenwerkingsverband van alle Park- en Tuingroepen in Amsterdam. Het zorgt ervoor om expertise die verspreid is in de verschillende groengroepen te combineren, en zo met een stem op te treden naar beleidsmakers en bestuurders in Amsterdam. De redactie van hetVondelpark.net heeft namens het Vondelpark zitting in dit overleg. Zo heeft het Parkenoverleg naar aanleiding van de Agenda Groen een Groenmanifest opgesteld, bestaande uit tien punten. Naar aanleiding van dit manifest hebben verschillende politieke partijen amendementen op de Agenda groen ingediend.

Uitvloeisel van de Agenda Groen is het Festivalbeleid. Sinds wethouder Choho (D66) over het groen in Amsterdam gaat, wordt er anders aangekeken tegen het groen in Amsterdam. Het Parkenoverleg maakt er zich zorgen over. Zo lijkt het er sterk op dat er extra bezuinigd wordt op groen in de stad, en het gat opgevuld gaat worden door het geld dat extra festivals in parken gaan opbrengen. Daarvoor zouden dan de parken aangepast moeten worden, door versterkt gras, bredere wegen geschikt voor zware vrachtwagens, oprekking van normen betreffende hinder, en versobering van de natuurwaarden (onderhoud). Het Parkenoverleg ziet dit met lede ogen aan. Liever zouden zij zien dat festivals buiten dicht bewoond gebied georganiseerd worden, op speciaal daarvoor aangelegde terreinen in niet kwetsbaar gebied.

Locatieprofielen

Lees meer...

Het Avontuur van Cruijff

Cruijff wordt teruggezet na zijn avontuur (Foto: Stichting de Toevlucht)

Vondelpark: 18 juli 2016, bijgewerkt op dinsdag, 19 juli 2016

Cruijff is een van onze jonge ooievaars die op woensdag, 22 juni 2016 werden geringd. Het ringen dient om vogels te kunnen volgen voor wetenschappelijk onderzoek, en ze te kunnen identificeren bij een ongeluk.

Vogelaars houden de jonge ooievaars voortdurend in de gaten, en het viel op dat sinds dinsdag, 12 juli 2016 er nog maar twee jongen gezien werden. Alleen de vogels met 4E728 en 4E730 foerageerden op de Schapenweide, en waren 's avonds op het nest. De jongen kunnen al een beetje vliegen, maar komen nog niet verder dan een afstand van 200 meter rond de paal.

Dus de vraag kwam op waar Cruijff, met ringnummer 4E729, gebleven was. Via via kwam het bericht door dat de woensdag ervoor het jong bij de vogelopvang de Toevlucht in Amsterdam Zuidoost zou zijn binnengebracht. Zij hebben Cruijff kunnen identificeren door zijn ring.

Cruijff had een crash-landing gemaakt nadat hij tegen een raam gevlogen was, en in ontredderde toestand naar de vogelopvang gebracht. Daar mocht hij een paar dagen aansterken, en daarna is hij weer naar de Schapenweide terug gebracht.

Meteen werd hij weer opgenomen in het gezin. Het gaat hem nu weer helemaal goed.

Lees meer...

De Vos in het Park Waargenomen

Vos op de Koeweide (Foto EMS studios)

Vondelpark: 30 mei 2016 door Ignas van Schaik en Daniel Kropveld. Bijgewerkt op dinsdag, 28 juni 2016

De laatste tijd werden op de normaal afgesloten Koeweide opvallende waarnemingen gedaan. Tijdens de werkochtenden en Natuurexcursies werden gedode reigers, aangevreten konijnen, ook ratten gevonden, en op veel plaatsen waren vogels ontvederd. Rare paadjes door het riet en grote gaten in de hooiopslag. Onduidelijke pootsporen. Waar maanden eerder overal konijnen rondhuppelden zag je nu niets. In 2012 stonden wij oog in oog met een marter, dus er was nog weinig nodig om bewijs van een volgende predator in het park te vinden.

En die kwam er. De vondst van een egelhuid en onderdelen van het skelet. De vraag was nu welk roofdier in staat is een egel uit elkaar te peuteren. Wij stuurden een foto naar Martin Melchers, -gepensioneerd stadsecoloog die initiatief genomen heeft de Koeweide tot een natuurgebied te maken, en het antwoord kwam enkele minuten later. Alleen een vos kan met zijn scherpe hoektanden een egel openmaken en doden.

In april 2016 kwam een filmploeg van De Wilde Stad, om hun volgende film in een serie van spectaculaire natuurdocumentaires over de natuur in de stad te schieten. Onder andere over de paddentrek in het Vondelpark, maar ook stelden ze een cameraval op in de Koeweide om te zien wat er nu aan de hand was. Het resultaat is deze foto -een primeur: Het bezoek van een vos in het Vondelpark! Klik op de foto voor een vergroting.

Over de film de Wilde Stad

Lees meer...

Naar boven